-31- Dus Pieter wilde wel even op adem komen in de luwte van het schippersgilde wachthuis, Voor Kolhorn was het een geluk dat Backer een uitwaaier was, zodoende was hij getuige van een hele drukte op de buitenwaard ten westen van het scheepshok, in de buurt van de W i eringerwaarder Oostdijk, Enkele personen liepen met meetstokken, er werden peilingen verricht en om de 100 meter werd er een grondmonster in de boot gelegd, die in een van de vele zwinnen verankerd lag, Pieter Backer herkende Jacob Quelda m, hoofdingeland en heemraad van de W ieringerwaard, Ook de landmeters il l em Tromp uit Alkmaar en Hendrik Hoflaan uit Schagen, die in zijn woonplaats ook nog voor notaris speelde, waren aan de arbeid op de drooggevallen Waardgronden, Op hun aanwijzing moest de timmerman uit W ieringerwaard met zijn knechten bakens uitzetten en Jan Fraaij, de man van het overzetveer Nieuwesluis-W ieringen, was met zijn schip stand-by, Backer probeerde een praatje met Hoflaan aan te knopen om wat informatie uit hem los te krijgen, maar Hoflaan hield zich van de domme, Pieter Hartman, de chirurgijn uit Barsingerhorn kwam een week later meer aan de weet van Queldam, Onder het scheren vertelde Queldam dat hij met de landmeters bakens had uitgezet zo verre zij, wanneer zij octrooi geobtineerd (verkregen) hadden, meenden te gaan bedijken. De lichterschippers, de vissers, eigenlijk het hele dorp, voorzag magere jaren als de waardgronden werden drooggemaakt, Op verzoek van de heer d Oultremont legden Backer en nog enkele collega s tegenover de Barsingerhorner notaris Jan van Sti priaan een verklaring af over de metingen en peilingen op de Waard voor Kolhorn, De Schager Heer stelde ook zelf een onderzoek in naar de bedijkingsplannen op de gronden voor (zijn) haven, Van Gecommitteerde Raden ontving de Schager Heer een copie van een request dat de Wieringerwaard naar de Raden had verzonden, De aanhef van het verzoek luidde, aan Hare Edel Groot Mogenden, gepresenteert bij Hoofdingelanden, Dijkgraaf en Heemraden van de W ieringerwaard om de Oosterwaard te mogen bedijken De regenten van Barsingerhorn onder leiding van Louis d Oultremont begrepen nu dat ze iets moesten ondernemen tegen de snode plannen van de W ieringerwaard, Ze kwamen met het ei van Columbus op de proppen, namelijk ook een plan om te bedijken, Zij wilden octrooi verkrijgen voor de bedijking van de Waard- en Groetgronden, Ze kwamen dus met een veel groter plan, de Groetgronden waren er extra bijgevoegd, hiermee zouden ze de overheid wel imponeren, Inmiddels zijn we in het jaar 1778 beland, De G ecommitteerde Raden en de Staten van Holland, laatstgenoemde moesten uiteindelijk fiat voor een octrooi geven, vonden dat er eerst maar eens gepraat moest worden met de belanghebbenden, Gecommitteerde Raden, vertegenwoordigers van de polder W ieringerwaard en de regenten van Barsingerhorn onder leiding van d Oultremont kwamen bijeen op het Alkmaarse stadhuis ter kamere van de Wieringerwaard om alle hinderpalen weg te nemen, Na deze samenkomst in Alkmaar stuurden Gecommitteerde Raden beide bedijkingsplannen in 1778 naar de Staten van Holland, met argumenten ter afwijzing van beide plannen, En dat gebeurde ook, de hele papierzooi ging in de onderste lade van een deftig bureau, Pas in de 19e eeuw, rond 1840, werd het bedijkingsplan van de Waard- plus Groetgronden weer nieuw leven ingeblazen, 1 i sto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 31