-30- WAF.RT Requeste ingeleverd den 7 Julij 1778 tot bedijking zijn verzocht' Deze en de twee volgende kaarten behoren bij het project 'wegens eene Droogmakerij strekkende van de Nieuwe Sluis voorbij Colhorn, genoegzaam in eene regte streek tot voorbij de Langereis 1772.' I let plan tot bedijking van de Waar d- en Groetgronden lag in de 18 e eeuw al gereed door Jan Smit De ^Vaard- en Groetgronden, globaal gelegen tussen de polder W i eringerwaard en de uitwatering van de Langereis, werden in 1844 ingepolderd. Het gedetailleerde plan voor deze inpoldering dateert echter voor een groot deel al uit 1772 dus nog van voor de Franse omwenteling in Holland. Echter, in 1772 kreeg de geplande indijking geen groen licht, mede waarschijnlijk door grote tegenstand van de Kolhorner bevolking, men zag de bui al hangen. Het dorp met zijn drukke haven zou door deze indijkingsplannen in grote problemen komen. 3 6 Jff,C-& A C A /y Ay, ree Kaart nr. 1 Geprojecteerde kaarte van de Buiten Gronden genaamd ^V aert Groed gelegen voor de V ieringer" V aert, Schagen(r) en Niedorper Koggen zoo als dezelve door den H E H eer van Sch agen van H E G M (bij) b ij ^Vat was er namelijk gebeurd. Enkele inwoners hadden in de wintermaand december van het jaar 1772 lucht gekregen van de bedijkingsplannen. Woensdagochtend 16 december, een week voor kerst, kwam Pieter Corneliszoon Backer bij het wachthuis de dijk opgeklauterd voor een praatje pot en tevens wilde hij zijn kop even in de wind steken om zijn hersenpan lekker leeg te laten waaien. Moeder de vrouw was een klager en een zeurpiet, die haar neus overal instak. I I isto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 30