Stichting I listorisch Niedorp Romeinse Follis gevonden in 't Veld 3 Over het voormalige hotel, café, restaurant 'de Prins Maurits' 10 infoblad ten behoeve van de donateurs (verschijnt twee keer per jaar) Inhoud van deze uitgave: blz. Bestuursmededelingen 3 Jack Schroevers, een bijzonder mens 5 Terugblik op Ghana en Suriname 7 TomTom 400 jaar oud? 17 Een nieuwe kijk op een oude dijk 24 Het plan tot bedijking van de Waard- en Groetgronden in de 18 eeuw 30 Bespiegelingen 34 In de ban van ^Vaterloo 36 De laatste keer dan? Over vrijdenken 41 Doel van de Stichting I listorisch Niedorp: Het behoud van historische bouwwerken in de voormalige gemeente Niedorp met de nadruk op het karakteristieke dorpsbeeld van Nieuwe Niedorp. Het vergroten van de kennis van de dorpen, buurtschappen en het landschap in de voormalige gemeente Niedorp. Bestuursleden Stichting I listorisch Niedorp: Voorzitter: J. K euken, Zwagermanstraat 2, 1733 VN Ni euwe Niedorp, tel. 0226 411611 Secretaris: J. Kooij, Dorpsstraat 125, 1733 AG Nieuwe Niedorp, te l. 0226 411893 Penningmeester: C. ^V iedijk, Dorpsstraat 92, 1733 AP Ni euwe Niedorp, tel. 0226 411951 Leden: J. van Beek, Dorpsstraat 40, 1733 AN N ieuwe Niedorp J. Smit, V atersnip 54, 1733 BG Nie uwe Niedorp U kunt uw jaarlijkse bijdrage overmaken op onze bankrekening: IBAN NL38RABO0344903338

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 2