-29- 'Dikke Paal' met daarop het wapen van Drechterland, Daarvan staat nu een replica, De bemoeienis van Drechterland met dit stukje van de ^Vi nkelerdijk bleef tot 1921 toen het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier het beheer van deze dijk overnam (Keuken, 1987), Dat het ver weg gelegen ambacht Drechterland een stukje van de W inkelerdijk moest onderhouden, komt ons misschien vreemd voor, Toen door de stormvloed van 1334 de dijken die West- F riesland aan de noordzijde moesten beschermen in gevaar kwamen, werd besloten zuidelijker daarvan een nieuwe dijk aan te leggen, Dit was in het belang van geheel West- Fr iesland, Daarom werden de dorpsbewoners van alle vier ambachten, dus niet alleen van Schagen en Niedorp, maar ook die van Noorderkoggenland, Geestmerambacht en Drechterland verplicht mee te werken aan de bouw van deze nieuwe dijk uit 1335, Elk ambacht kreeg een deel van deze dijk toegewezen voor onderhoud. De 'Dikke Paal' herinnert ons nog W ieringerwerf, 2017 Dit zou betekenen dat het zuidelijke deel van de W inkelerdijk een eeuw later is opgeworpen, Mogelijk ligt hierin een verklaring waarom dit deel in 1339 aan Drechterland (het ambacht tussen Hoorn en Enkhuizen) werd toegewezen voor onderhoud, Het oudere deel van de W inkelerdijk kwam vanzelfsprekend ten laste van Niedorp, Drechterland kreeg 900 roede toegewezen, dat is ongeveer drie kilometer en het overige stuk van een kleine vier kilometer (1100 roede) van de W inkelerdijk bleef voor Niedorp, Het deel van Drechterland werd bekend als de Drechterlandse W inkelerdijk, We vinden deze gegevens terug in het Cartularium van het Geestmerambacht (Reg, Arch, Alkmaar inv, nr, 16), Daarin staat, Item vinden wij die van Nijedorp Cogge hooren ouden dijck van daer daer die van Sc hager Cogge offg aen tot aen die nieuwe inlaeg. Item vinden wij die van Drechterland den nieuwendijck van dien daer die van Nijedorp offgaen tot haer ZVijsende toe. Hier staat dat Niedorp de oude dijk in onderhoud kreeg vanaf de Schager Kogge tot de nieuwe inlaag en dat Drechterland van daar af de nieuwe dijk in beheer kreeg tot de ZVijsende (de Langereis), Het punt op het zuideinde van de ^Vi nkelerdijk bij de Langereis werd Wijsenhorn genoemd, Hier heeft eeuwenlang een grenspaal gestaan, de zogenoemde daaraan, ironnen Br Ald ers, G,, (2016), H et raadsel van de Westfriesedijk te VZinkel opgelostVestigia-rapport, Amersfoort, Beenak ker, J,J,M,, (1988), Van rentersluze tot strijkmolenDe waterstaatsgeschiedenis en landschapsontwikkeling van de Schager en Niedorper koggen tot 1653. Alphen aan den Rijn, Bossen, P,, (1937), De voormalige dorpen Gawijzend en Almersdorpbenevens een korte beschrijving van de bedijking in een gedeelte van Hollands Noorderkwartier in 1300W est-Friesland Oud en Nieuw, nr, XI, Braat, ^W,C,, (1932), Archeolog ie van de VZieringermeer. Een bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Zuiderzee. Proefschrift, Leiden, Gottschalk, M,K,E,, (1971), Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. Assen, Heeringen, R, van, e,a,, (2015), Archeologisch profiel- en landschapsonderzoek ZZestfriesedijk bij ZZinkel gemeente Hollands Kroon, Vestigiarappo rt V1 266, Amersfoort, Keuken, J,, (1987), Ron d obb ewa el. Inf,blad St, I listorisch [Niedorp, Leek, J,, (2016), Door de zee verzwolgen. Een nieuwe archeologische en landschappelijke benadering van de verloren middeleeuwse nederzettingen in de \Wieringermeer aan de hand van het onderzoek van dr. ZZouter Cornelis Braat. Hoorn, W oltering, P,J,, (1981), Archeolog ische kroniek van Holland over 1980, I. Noord-Holland. I n Holland nr, 13, I I i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 29