-28- In 1335 werd zowel de Herenkoog V inkelerdijk moest naar het zuiden worden verlengd tot de V i sene (de huidige Langereis) om een getekend, omdat hij niet bekend was met dijkrestanten die na de drooglegging van de W ieringermeer in 1930 zichtbaar werden. De zeewaterkerende buitendijk van de Herenkoog heeft indertijd dus gelegen ten oosten van de huidige dijk die de scheiding vormt tussen de Groetpolder en de W ieringermeer. Na het opgeven van de Herenkoog in 1335 werd de W inkelerdijk versterkt, maar het noordelijkste punt van de Herenkoog bleef behouden door de W inkelerdijk door te trekken tot waar nu de huidige Westfriesedijk boven Kolhorn ligt. Dat stukje Westfriesedijk is ook een inlaagdijk uit 1335. I n de hoek die toen is ontsta an heeft zich later Kolhorn ontwikkeld. als de dijk ten noorden van Gawijzend opgegeven. Er kwam zuidelijk een nieuwe inlaagdijk van Aartswoud tot Medemblik. Dit is de huidige Westfriesedijk. De verbinding te krijgen met deze nieuwe zuidelijker gelegen inlaagdijk. Het aansluitpunt kreeg de naam Wijsenhorn. Het buitengedijkte land van de Herenkoog werd in de 17de eeuw koogland of groetland genoemd (Keuken 1987). Drechterland kreeg in 1339 het zuidelijke deel van de De verlenging van de Winkelerd^jk W, nkelerdijk toegewezen om deze te onderhouden en te verklaart het verschil in hoogte en beheren. Dit deel werd bekend als de [)rechterlandse W inkelerdijk. Het punt waar deze dijk bij de Langereis (de breedte van deze dijk welke uit VV isene) kwam, werd VV ijsenhorn genoemd. beide archeologische onderzoeken Hier heeft eeuwenlang een grenspaal gestaan, de zogenoemde van 1980 en 2015 naar voren is 'Dikke Paal' met daarop het wap en van Drechterland. Er staat gekomen. nu een replica. Drechterla ndse VVi nkelerdijk Nadat omstreeks 1200 een noordelijke dijk in de W ieringermeer was opgegeven (de weg van Paludanus op de kaart) werd de W inkelerdijk als inlaagdijk opgeworpen. Deze dijk liep van noord naar zuid om even ten zuiden van de afslag naar Winkel in oostelijke richting af te buigen. De dijk liep vervolgens ten noorden van Gawijzend naar Medemblik, Door de inpoldering van de Herenkoog kwam er oostelijk van de W inkelerdijk een nieuwe zeedijk te liggen die aansloot op de dijk boven Gawijzend. I I isto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 28