!D/_ Wieringen A weg van\ Paludanus inlaag 1328 Medemblik Zuiderzee dijk plm. lüüü Barsinger- -^_-~horn Winkelt Wisene huidige dijk uit 1335 Wijsenhorn 32/33) veroorzaakt door een inlaagdijk. Waar de inlaagdijk bij de zeedijk kwam (bij de Hemmerweg), begon de Herenkoog. Ook de archeoloog Braat (1932) gaat ervan uit dat de Herenkoog hier begon, maar Braat volgt vervolgens het huidige verloop van de Omringdijk ten noorden van Kolhorn, terwijl hij toch op de hoogte moet zijn geweest van de dijkresten die in de Waardpolder noordelijk van Kolhorn zijn gevonden. Volgens Beenakker behoren die dijkresten tot het noordelijke tracé van de zeewaterkerende buitendijk van de Herenkoog. Braat maakt melding in zijn onderzoek uit 1932 van een dijkrestant in de W ieringermeer ten oosten van de huidige Groetpolderdijk. Volgens hem heeft dit behoord tot de noord-zuid lopende buitendijk van de Herenkoog die vervolgens ten noorden van Gawijzend aanhaakt aan de oost-west lopende oude Westfriesedijk naar Medemblik. Beekman heeft in zijn reconstructie van het Hollands Noorderkwartier deze zeewaterkerende dijk van de Herenkoog meer westelijk -27- rentmeesterrekeningen van de graaf uit 1344 komt nog steeds een opbrengst voor van de tienden van Oude Gawijzend. Ook stukken grond langs de W inkelerdijk bleven nog lang in gebruik. Deze situatie bleef zo tot 1847 toen met de aanleg van de Groetpolder de W inkelerdijk zijn functie als zeedijk weer verloor en voorgoed een binnendijk werd (Van Heeringen, 2015). voor opgegeven e grenzen van de I lerenkoog Het historische verloop van de W inkelerdijk is waarschijnlijk aan de uiteinden anders dan de dijk nu loopt. De W inkelerdijk werd in 1200 van noord naar zuid tamelijk ver in westelijke richting opgeworpen terwijl het deel van de Westfriesedijk, dat in oostelijke richting liep tot Medemblik, nog ten noorden lag van de dorpen Gawijzend en Almersdorp. Op de reconstructiekaart van Beekman (1916) van het Hollands Noorderkwartier zien we dat de W inkelerdijk niet zoals nu tot Kolhorn liep. Dat dorp was er nog niet. De W inkelerdijk boog af door de Schrinkkaagpolder tot de knik in de Hemmerweg en kwam 1335. De Herenkoog is opgegeven en de ^V inkelerdijk is via deze weg uit bij de knik in Winkelerdijk (Lange reis) De situatie in weer een zeewaterwerende dijk geworden. De oude dijk (stippellijn) uit plm. 1200 is opgegeven evenals het dorp Gawijzend. Er is zuidelijk een nieuwe zeedijk aangelegd van Medemblik tot Aartswoud. Om de W inkelerdijk hierop te laten aansluiten moest deze dijk verlengd worden tot de W isene (L. de Westfriese Omringdijk ten noordwesten van Kolhorn. Die knik in de Omringdijk is volgens Beenakker (pag. 'isene (Langereis) I I i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 27