buitepcBjk-van de enkoo -26- Kiolhorn iWestfriese SI (Sch si) 4.A®!''24 A M ^gajjBraaksl Clara> iloev De grote inlaagdijk Door een stormvloed in 1328 moest een stuk van de Westfriesedijk bij Medemblik naar het zuiden worden verlegd. Het daar liggende Velsekermeer kwam zo ten noorden van de nieuwe inlaagdijk in de V i eringer- meer te liggen (Beenakker, 1988). De stormvloed van 1334 veranderde de situatie wederom ingrijpend. Volgens Beenakker moest in 1335 tussen Kolhorn en Medemblik een geheel nieuwe dijk worden aangelegd. Hij meent dit op te maken uit het gegeven dat er geen aan wijzingen zijn over aparte werkzaamheden aan de dijk van de Herenkoog. Boven dien had men in dat geval gesproken over een nieuwe inlaagdijk tussen Medemblik en de Herenkoog en niet tussen Medemblik en De aansluiting van de Herenkoog en de ^W inkelerdijk aan de W estfr iesedijk ten westen van Kolhorn. Resten van dijken, gevonden in de ^W aardpolder, behoren waarschijnlijk tot de ten noorden van Kolhorn gelegen zeedijk van de Herenkoog, welke koog in 1335 definitief aan het water werd prijsgegeven. De V inkelerdijk, welke via de Schrinkkaagpolder liep naar de Hemmerweg, werd toen in noordelijke richting verlengd de ^W estfr iesedijk. In de hoek die hierdoor ontstond, ontwikkelde zich later het dorp Kolhorn. Barsingerhorn. (Van M i eris II uit 1334 schrijft, Drechtervriezen om eene inlage te maken van Bersingerhorn tot Medemblik toe). Uit het archeologisch onderzoek van 2015 blijkt echter dat de W inkelerdijk uit 1200 dateert. In 1335 lag de W inkelerdijk er al zodat we moeten concluderen dat men in dat jaar de Herenkoog opgaf en terugviel op de W inkelerdijk. Vervolgens werd een nieuwe inlaagdijk gelegd ten zuiden van Gawijzend vanaf Aartswo ud tot M edemblik, daar waar nu nog de huidige Westfriesedijk ligt. Uit het feit dat er toch van Barsingerhorn wordt gesproken (Kolhorn bestond nog niet) leiden we af dat de W inkelerdijk in 1335 niet de vereiste hoogte en sterkte had om weer als zeewaterkerende dijk te kunnen dienen. De dijk moest worden opgehoogd en zal daarom onderdeel zijn geweest van het hele traject tussen Barsingerhorn en Medemblik. Mogelijk moest ook toen het dijkgat Bobbewael in de W inkelerdijk hersteld worden. De huidige slinger in de dijk nabij de afslag naar W inkel getuigt van dit herstel. De oppervlakte van het buitengedijkte land bedroeg meer dan 3.500 ha. Deze gronden werden langzaam verslonden door de zee. De Herenkoog was opgegeven en het dorp Gawijzend werd buitengedijkt en ging verloren. Grote stukken van de gronden van Gawijzend bleven nog lang in gebruik voor landbouw of veeteelt voor het water ook deze overspoelde. In een stuk uit omstreeks 1335 (Van Mieris II, 606) heeft Gawijzend nog een belastbare oppervlakte van 26 morgen. In de I I i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 26