-20- 2. G eluid, hij berekende orgelpijpen en beschreef hoe je muziekinstrumenten moest bouwen. 3. L icht, de breking en vergroting van het licht, en hij adviseerde lenzenslijpers. Hij berekende de ouderdom van de aarde uit de 'gegevens' in de Bijbel. Hij was een 'liefhebber' met veel inzicht, kortom alles wat cyclisch veranderde had zijn interesse. bij de aanloop naar Paramaribo nog steeds een 'conspicuous tree' (opvallende boom). op schrift te stellen en uit te leggen hoe die toe te passen. "Wat is daarmee dan loos?" aan alle kanten van een platte kaart." "Het klopt op de evenaar wel, maar het wordt naar 90 graden loopt hij op naar oneindig?" Ja dat was zo. "Nou, dat is eenvoudig", zei Dirck, "dat is een secans-functie van de breedte." (Onbegrip alom.) "Ik wil daar wel eens naar kijken." (secans=1/cos.) "Kun je dat voor ons berekenen?" En dat deed hij; 90 breedtegraden geven 90x60 5400 minuten maal de secans van de betreffende H met de breedte waarbij ze behoorden in zijn fameuze 'Graadboeken'. Hij paste zijn kennis zoveel mogelijk toe op alles in de praktijk, 1. Goniometrie, vlakke- en boldriehoeksmeting. 4. Gaf berekeningen voor alle soorten van zonnewijzers. 5. Maritiem, hij gaf lessen in de zeevaartkunde. Ook astronomische zeevaartkunde en nog veel meer, onder andere berekende hij watergetijden, Bleau en Mercator waren uitgevers van zeekaarten, ze versierden hun kopergravures met vissen, fabeldieren en meer fraais, ook veel gezichten op kusten en van havenplaatsen. In mijn tijd als stuurman (1955-1965) stond op de kaart van Suriname Dirck was een algemeen bekend en een gezien expert in alles waarin berekeningen voorkwamen. Hij stond als vraagbaak in contact met de groten der aarde toentertijd. Bijvoorbeeld, mondeling en met brieven stond Van Nierop in contact met Réne Descartes, Isaac Newton, Johannes Hudde, Jacob Brasser, Abraham Boddens, Frans van Schooten, Dirck Traudenius, Johannes Hevelius, Bartholt van Steenhuysen Boelenz en nog veel meer belangrijke wetenschappers. Nicolaas itsen, Johannes Hudde en Christiaen Huyghens samen met zijn zwager Philips Doublet, zijn bij hem thuis geweest in Nieuwe Niedorp. M en, vermoedelijk kaartuitgevers, heeft hem gevraagd eens te kijken of er een begrijpelijke manier was om de M ercator-constructie vroeg Dirck. Nou, we zitten met een goeie verdeling van de lengte- en breedtegraden steeds groter naar beide polen toe. "Oh", zei Dirck, "dus bij 0 graden breedte=1 en breedte, een megarekenklus dus. ij rekende alles uit en verzamelde dat in een tafel VVat houdt dat nu in? Als je vaart, verplaats je je. Dat is voor te stellen in een koers-driehoek. A afgevaren B bekomen V verheid afw afwijking K koers in graden b breedte verandering (zie tekening). alles gemeten in mijlen. 1 isto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 20