7 /h -19- Bij 3e: G erhard Kramer, die zich later Mercator noemde, deed een vel papier om die aard-globe en bekeek het geheel uit het tegenpunt van het raakpunt. Uit de tekening blijkt dat des te noordelijker je komt des te sterker de kaart vervormt. Hij kwam met deze constructie in 1589 en het bleek een verbetering van wat toen voorhanden was. Hijzelf was niet tevreden en produceerde '36 regels' om ermee te kunnen werken. (zie maar was niet in staat het wiskundig op te lossen. r O (A <V '2. (Meridianen zijn lijnen van pool tot pool, ook wel middaglijnen genoemd. Op de middag geeft de zonsrichting dan noord of zuid.) Afk ortingen Pn noordpool Ps zuidpool EQ equ ator K koers A afgevaren plaats B bekomen plaats AB loxodroom Afstand AB verheid tekening M en voelde aan dat plaatsbepaling en navigeren op zee zou moeten kunnen, r- jAr ft ft ft P to "i 4 <- A" G. A f- pt-O r<e p C Dirck Re mbrantsz van Nierop Hij was schoenmaker in Niedorp, het nieuwe dorpje dat was ontstaan toen de zeeschepen hun vis overlaadden in de binnenschepen om de Heerhugowaard over te steken naar Oudorp bij Alkmaar. Dit scheelde een schutting door de sluis van Oude Niedorp. Schoenen waren uiterst kostbaar toen, handgemaakt voor de hoogste standen, die ze konden betalen. Hij, Dirck, was eindeloos nieuwsgierig en zoog kennis op als een spons en gebruikte die in de praktijk. Een molenmaker uit Schagen (Tade Philipsz Clapmole) wijdde hem in in rekenen en meetkunde en Dirck, autodidact, ontwikkelde zich vooral in wiskunde. 1 isto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 19