-14- Graaf Johan Laten we ons eerst maar eens richten op graaf Johan M aurits van Nassau- Si egen. D e titel graaf besloeg de periode 1606-1652. Johan M aurits werd overigens net als prins M aurits op de Dillenburg in Duitsland geboren, en wel in 1604. Dus kreeg hij zijn grafelijke titel reeds als tweejarige. Toen hij volwassen was werd hij door de West- I ndische Compagnie, de WIC gevraagd om als gouverneur op te treden in het deel van Brazilië dat Nieuw Holland werd genoemd, dat kort daarvoor was veroverd op de Portugezen. Economisch zeer aantrekkelijk waren natuurlijk de aanwezige suikerrietplantages en de aanwezige verwerking tot suiker. Er werd hierbij voornamelijk gebruikgemaakt van slaven die uit Ghana werden aangevoerd. Nadat graaf M aurits het slavenfort Sao Jorge, dan wel Sint George bij de kustplaats Elmina had veroverd ging hij daar gewoon mee door. Wie in Europa niet christelijk was, werd als een heiden beschouwd en heidenen mocht je gewoon gebruiken als slaaf. Zo zat dat. Hetzelfde gold trouwens voor de islamitische Ottomaanse zeerovers. Ze werden vaak voor het gemak Turken genaamd, die vooral een plaag waren op de Middellandse Zee en vele christenen tot slaaf maakten. Het rietsuikerland Nieuw Holland legde Johan M aurits bepaald geen windeieren. Hij stichtte een eigen stad met de naam M auritsstad, vlak bij de toen nog kleine bestuursplaats Recife. Hij was zeer geïnteresseerd in cultuur, veel meer dan in het volledig uitmelken van het wingewest. De WIC was het daar helemaal niet mee eens en beperkte zijn gouverneurschap tot de periode 1637-1644. Johan M aurits liet een schitterend paleis, de Vrijburg, voor zichzelf bouwen en liet bekende kunstenaars als Frans Post en Albert Eckhout uit het vaderland overkomen om de schoonheid van het land vast te leggen. Schilder en tekenaar Frans Post richtte zich speciaal op Braziliaanse landschappen en dieren en Albert Eckhout hield zich bezig met het kunstzinnig verbeelden van mensen, dieren en planten. Vooral de autochtone indianen interesseerden Johan. Hij werd erom bekend dat hij ze zeer humaan behandelde, terwijl ze toch ook maar heidenen waren. Een deel is trouwens tot de gereformeerde religie bekeerd. Dat weer wel. Brazilië vereert Johan M aurits nog steeds om zijn cultureel belang voor het land. In Den Haag liet Johan al vroeg een paleisje voor zichzelf bouwen, het bekende M auritshuis, dat hij bij thuiskomst vol hing met een keur aan schilderijen en tekeningen. Veel bezoekers van het huidige museum menen abusievelijk dat de andere Maurits hier gewoond zou hebben. Dat was zijn achterneef, zijn peetoom, naar wie Johan ook nog genoemd is. Dat er in verband met de suiker nog een zeer bedenkelijke kant aan de stichting van het fraaie bouwwerk zou zitten, ontgaat vrijwel iedere bezoeker. In elk geval waren de kosten dermate hoog dat Johan bij zijn thuiskomst verplicht was weer aan het werk te gaan. Zijn aanmerkelijke inkomsten aan de slavernij en de suiker waren bij lange na niet voldoende. Hij is zeer I I i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 14