-12- We zetten een deel van de tekst verder voor u voor alle duidelijkheid met nieuwe alinea s op volgorde. Of het in 1584 al een herberg was? Héél misschien, want slechts zes jaar later, in 1590 blijkt een Pieter Cornelisz de waard te zijn. Er wordt in de transportregisters niet vermeld over welke Pieter Cornelisz het hier gaat. Maar dat blijkt uit een notariële akte uit 1612. H et gaat om Pieter Cornelisz Croonenburch. Zie wat dat betreft het artikel over 'Slot Cronenburg aan de Rijd' van John van Lunsen in ons Informatieblad van In 1595 is er ineens sprake van ene Pieter Sijkes, die echter toch dezelfde blijkt te zijn als voornoemde telg uit de Croonenburchfamilie. Dat Sijkes is slechts een bijnaam. In 1619 is G uert Cornelisdr, de weduwe van Pieter Cornelisz, de waardin. Zij wordt bijgestaan door haar zoon Jacob Pietersz. Het torentje van het gemeentehuis bij de restauratie van 1964 mei 2015. In 1626 wordt ze echter toch weer de weduwe van Piet Sijkes genoemd. Als naam van het etablissement lezen we in 1635 'G raef Maurits'. Die naam bestond echter al veel eerder. Die wordt in de notariële akte uit 1612 al genoemd. De herbergier heet in 1626 J acop Pietersz. Het is een zoon van Pieter Cornelisz Croonenburch. Na Jacop Pietersz treffen we in 1654 en 1664 ook zijn broer Jan Pietersz. Beiden dragen als achternaam Graef, waarschijnlijk naar de herberg zelf. De economische kern van die geroemde Gouden Eeuw, die overigens lang geen 100 jaar duurde, werd hier dus volkomen gedomineerd door dezelfde familie. Een familie met onmiskenbaar een adellijke achtergrond. Een voorvader van Pieter Cornelisz wordt als jonkheer vermeld. De naamsveranderingen geven uiteraard te denken. Daar moet een goede reden voor zijn geweest, al kunnen we niet raden welke. 1 isto risch N iedorp, informatie blad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 12