-11- Het teloorgaan van die oude Maurits in de nacht van 12 op 13 september kan ik me nog heel goed herinneren. Veel Niedorpers verlieten midden in de nacht hun sponde om van de volledige en droevige ondergang getuige te zijn. Niet alleen ging al het interieur verloren, maar ook de pronkbekers en lauwertakken, de herinneringen aan diverse wedstrijden die achter glas de wanden sierden. De aanwezige kolfstokken en kolfballen, al of niet in een fraai kistje, vonden in de hitte hun absolute einde. Hoe deze brand kon ontstaan is altijd onduidelijk gebleven, al denken sommige inwoners er nog altijd het hunne van. Omdat slechts een deel van het toenmalige raadhuis in vlammen opging was hier en daar uiteraard sprake van allerlei waterschade. Ik herinner me natuurlijk nog goed hoe een deel van de gemeentelijke paperassen bij ons thuis gedroogd werd, hoewel dat eigenlijk in verband met de privacy nogal discutabel was. Maar nood breekt wet. De leegte die ontstond na de brand van 1973 Iedereen had wel het gevoel dat de Prins M aurits een respectabele leeftijd moet hebben gehad. Er is heel vroeger wel een brand vlak in de buurt geweest. Het ging om de bakkerij van Cornelis Gorter die in 1639 volledig afbrandde, waarbij ook eigendommen van onze beroemde sterrenkundige Dirck Rembrantsz van Nierop verloren gingen. Het artikel is te vinden in ons Informatieblad nr. 33 uit november 1999. De vrij imposante voorgevel van de voormalige Prins M aurits suggereert dat er in de loop van al die jaren wel eens een aanzienlijke verbouwing moet zijn geweest. Bij haar uitgebreide onderzoek naar de vroegere bewoning in de voormalige gemeente Nieuwe Niedorp kwam Annet Klomp-Keuken -mijn historisch-geïnteresseerde zuster- een zekere Aerian Garbrant tegen als vroege bewoner van het perceel in 1584. H et is natuurlijk niet aan te nemen dat een bouwwerk uit 1584 stand gehouden zou hebben tot 1973. I I i sto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 11