-10- De M aurits had ook een sociëteit. Mijn vader ging daar als middenstander elke donderdagavond kolven. O ver het voormalige hotel, café, restaurant de P rins IM aurits door Jan Keuken, met medewerking van Annet Ki omp- Keuken Er is een tijd geweest dat er verschillende cafés in Nieuwe Niedorp de dorstige medemens van dienst konden zijn. Soms was het slechts een bijverdienste, zoals er ook verschillende soms piepkleine kruidenierszaakjes waren. Maar enkele echte horecabedrijven staken daar met hun ontspannende mogelijkheden en service ver bovenuit. M en kon er bijvoorbeeld niet alleen slapen, ontbijten, dineren en kaartspelen maar ook biljarten, dan wel het aloude kolfspel beoefenen. Aanvankelijk gebeurde dat laatste gewoon in de open lucht, maar op een zeker moment werd dat hier en daar overdekt en tot een aantrekkelijke binnensport gepromoveerd. Verscheidene cafézalen in den lande danken hun oorsprong aan het overdekt kolven! In Nieuwe Niedorp waren er aan het begin van de vorige eeuw drie plaatsen waar achter het café de kolfsport beoefend werd, namelijk bij de Roode Eenhoorn, de Prins M aurits en de Kroon (ongeveer tegenover de huidige Zaagmolenstraat. Bij de ingrijpende verbouwing die daar het vorige jaar heeft plaatsgevonden was de vroegere doorrijstal voor paard en wagens nog gemakkelijk aan te wijzen door een oude binnenbestrating). MAURITS Er kan nog aan worden toegevoegd dat de Prins M aurits in de eerste plaats bij de economische bovenlaag van het dorp hoorde en de Eenhoorn meer bij, wat men wel noemt, de arbeidersklasse. Zo'n eigenaardige sociale indeling bestond trouwens in vrijwel alle dorpen. De Prins Maurits in volle glorie Op het ogenblik is er nog één kolfbaan in Nieuwe Niedorp en directe omgeving aanwezig, namelijk ongeveer op de plaats van de in 1973 verbrande Prins M aurits. Er is een totaal nieuwe baan aangelegd achter het voormalige aanpalende raadhuis dat door de brand wel aanzienlijk beschadigd werd, maar toch nog redelijk gemakkelijk gerestaureerd kon worden en onderdeel werd van een aantrekkelijk café-dorpshuis. Zelfs het aardige beeldbepalende torentje is er op initiatief van Historisch Niedorp weer opnieuw aangebracht, met inbegrip van het uur- en slagwerk. Allerlei vrijwilligers hebben daarvoor de nodige inspanningen geleverd. Precies op de plaats van de vroegere Maurits treffen we nu de snackbar t Sluisje met vlak daarnaast, op de plaats van de vroegere smederij van Lakeman de Mauritsbar. I I isto risch Niedorp, informatieblad 201 7 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 10