"itonmrty Nirïmrp" W ISSN 0928 - 7612 'Over het voormalige hotel, café, restaurant 'de Prins Maurits' en op bladzijde 17 in 'Tom Tom 400 jaar oud?'. In formatieblad nummer 69 november 2017 rtcdruckt r Am» r ïfijam" Ikhmuck !k>sckkrJ .t 3.E Tr*»m» Caji Gedeelte uit een paskaart uitgegeven door I lendrick Doncker te Amsterda m Dit soort kaarten gebruikte men in de 17* eeuw bij de scheepvaart over de wereldzeeën, In dit in fo rmatieblad komt dit ter sprake in drie artikelen, Op bladzijde 7 in 'Terugblik op Ghana en Suriname op bladzijde 10 in Hendrick Doncker gaf behalve zeekaarten ook andere werken uit, Zo verkreeg hij in 1675 het octrooi op een werk van Dirck Rembrantsz waarin een almanak van 36 jaar was opgenomen, ivf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2017 | | pagina 1