4 Winkel als stad -8- Resteert nog een persoonlijke opmerking over de begraafplaats achter de hervormde kerk. Loop er als Niedorper eens rond en tref er oude bekenden die je misschien bijna vergeten was. Het is de moeite waard. Een oase van rust in een bijzondere ambiance en niemand legt je een strobreed in de weg. Het is nu eenmaal de begraafplaats die ik het beste ken. Vandaar dit artikel. Is er nog een conclusie aan te verbinden? Ja zeker. lets meer dan de helft van de aardrijkskundige achternamen hoort thuis in Hollands Noorderkwartier, het gebied boven het Noordzeekanaal. Er blijkt dus door de eeuwen heen een onmiskenbare trouw aan de eigen omgeving. Dat is wellicht een sociologisch interessant gegeven. Velen doen aan genealogie, maar komen nimmer aan de oorsprong van de familienaam die vaak veel ouder is dan men verwacht. In elk geval meestal veel ouder dan de Napoleontische tijd, aan het begin van de 19e eeuw. Literatuur: Huizinga's Complete lijst van NAMEN Internet: Grafschriften Oude Kerk Nieuwe Niedorp door Marianne Teunis De Nederlandsche Geslachtsnamen door Johan Winkler Diverse artikelen en boekwerkjes van Jan Smit over Dirck Rembrantsz van Nierop Cronyk van de stad Medemblik van D. Burger van Schoorel Dijkwerkers, migranten en handelaren door P. Dekker Nieuwe Niedorp, 2014 door Jan Keuken Ter inleiding In 1256 sneuvelt Willem II op uiterst smadelijke wijze bij zijn expeditie tegen de Westfriezen. Op de Berkmeer bij Hoogwoud zakt hij door het ijs en wordt zonder mededogen om het leven gebracht. Zijn zoon Floris V volgt hem op. Hij zal die ontaarde Westfriezen wel eens mores leren. Maar dat gebeurt pas 33 jaar later, in 1289. Op het kasteel de Torenburg bij Alkmaar wordt op 6 februari het vredesverdrag getekend. (Toen het Noord-Hollands kanaal gegraven werd, zo tussen 1819 en 1824, kwam men nog iets van de funderingen tegen, ter hoogte van het Victoriepark.) Naar verluidt werd de vrede getekend met het Nedorphinger ambacht. Gek genoeg blijkt dat niet helemaal te kloppen met de vervolgens genoemde plaatsen. Er wordt slechts een viertal genoemd. Om A. de Goede in zijn Westfriesche Rechtsgeschiedenis, (Swannotsrecht biz. 68) te citeren: Nywendorpe, Oudenidorpe, Winckele ende Oistermancoge. De Goede weet geen raad met die Oistermancoge. Vermoedelijk wordt met deze plaats de Heerenkoog, ten noordoosten van Winkel bedoeld. (zie hiervoor ons vorige nummer, biz. 24). Schagen, Haringhuizen en Barsingerhorn, die toch ook tot het Niedorper ambacht behoorden, worden hier helemaal niet genoemd. Eigenlijk uitsluitend de Niedorper kogge. Zeven jaar later, in 1296, wordt Floris V door de edelen vermoord. In zekere zin net zo smadelijk als zijn vader. Maar het zou ons veel te ver voeren om op deze tragedie in te gaan. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon Jan I. Ondanks hun volledige overgave, trekken de Westfriezen in 1297 nu opnieuw ten strijde tegen die vervloekte Hollanders. Het liep slecht met ze af. Ze werden in de pan gehakt bij Vroonen, het zuidelijk deel van het huidige Sint Pancras. Nog maar kort geleden zijn er bij de Bovenweg wat skeletten opgegraven met de nodige en zelfs onnodige littekens. Wat Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 8