t -7- de Niedorper Cogge, ook al schout van De Lier en Hof van Delft. Verder hoogheemraad van Delfland en baljuw en dijkgraaf van Schieland. Juist in het zuidelijk deel van Holland, het huidige Zuid-Holland, had deze allerlei pretentieuze functies. Waarom dat hier te vermelden? Het gaat erom of we iets kunnen met dat 'Van Dorp'. Het lijkt er dus op dat de familienaam uit het zuidelijk deel van Holland stamt. Op het internet kan men onder het hoofd 'familienamen' van het Meertens Instituut zien hoe vaak en waar we zo'n naam in onze tijd tegenkomen. Het is een grove benadering die natuurlijk maar weinig zegt over een periode die al weer honderden jaren achter ons ligt. Van Dorp blijkt nu een overwegend Zuid-Hollandse naam te zijn die vooral in Vlaardingen meer dan duizend keer voorkomt. In Rotterdam bijna driehonderd keer, net als in Maasland. We gaan dit vergelijken met de naam 'Van Nierop'. Deze blijkt, gek genoeg, juist voornamelijk voor te komen in Zuid-Holland, terwijl het korte 'Nierop' in Noord-Holland de hoofdtoon voert! Zo zie je maar hoe voorzichtig je moet zijn met je eigen vooroordelen. (De op zichzelf staande naam Dorp heeft nauwelijks wat opgeleverd. Hij wordt slechts vier maal geteld.) Als allerlaatste noemen we Dirck Rembrantsz van Nierop, onze beroemde sterrenkundige en kenner der wiskunst. Dat 'Van Nierop' werd in de lofrijke tekst slechts aangegeven met de kapitalen V en N. Iedereen in Niedorp kende hem, dus was het hier volledig vermelden van zijn woonplaats eigenlijk overbodig. In de bovenste regel was er trouwens geen plaats meer. Verreweg het grootste deel van de oude zerken die in de vroegere kerk lagen, is niet meer aanwezig. Een deel is in elk geval ter beschikking gesteld bij de restauratie van nog bestaande oude kerken, zoals in Hoogwoud. Daarbij is nogal eens een mooie zerk zoekgeraakt. Er werd volgens John van Lunsen niet of nauwelijks gecontroleerd. Hij is bijzonder gei'nteresseerd in onze oude zerken en middeleeuwse sarcofagen. Als men daar belangstelling voor heeft c rkan men op het internet alle oude hen sprekend gedeelte van de gebroken grafsteen van r Adriaen van Dorp: grafteksten nog eens onder de loep het indrukwekkende wapen en zijn naam langs de nemen bij Marianne Teunis. rand (Men zal dan in het hele artikel wellicht opmerken dat er van Adriaen van Dorp verschillende sterfdata bekend zijn: 1572 en 1574.) De afbeeldingen van de zerken zelf blijken, jammer genoeg, nogal vaag en onduidelijk. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 7