-6- spelling van het hierboven genoemde Laijen. Willem Cornelis van Rossum gaat terug op het Overijsselse dan wel Gelderse Rossum. Bij Eltje van Well hebben we de keus tussen een Limburgse en een Gelderse Well. Op het naastgelegen en veel later aangelegde begrafenisterrein treffen we Grietje Kelderman-van Bruggen. Dat lijkt duidelijk afkomstig van het Belgische Brugge, maar het zou eigenlijk ook best van het Duitse Bruggen kunnen komen. Die plaats ligt vrij dicht bij de Limburgse grens. In de herdenkingsmuur komen we Corrie Bakkum-de Vnes tegen en Tineke Wouwenaar, genoemd naar Wouw in Noord-Brabant. De lamilienamen Heemsbergen en Kromkamp zijn ongetwijfeld toponiemen, maar veel meer valt er hier niet over te zeggen. Op het oudste deel vlak achter de kerk mag niet meer begraven worden. Daar treffen we Grietje Wiedijk-Nieuwland, naar mogelijk zowel de wierdijk op Wieringen als het op de zee veroverde nieuwe land op Wieringen. Verder Aaltje Schermer, ongetwijfeld genoemd naar de droogmakerij en niet naar het vroegere meer. Geertje Schardam, een 4 dorp gelegen tussen Hoorn en Edam en Antje Chattellon. Het zou interessant zijn om eens na te gaan wat zo iemand uit Frankrijk hier in het verleden had te zoeken. Om geloofsredenen gevlucht? Verder komen we een oude bekende tegen bij Pieter van Twuiver (het Wuiver), maar ook dat valt niet te lokaliseren, al zal het wel ergens in Holland zijn. Trijntje van Wilgen heeft mogelijk een verre voorvader vlak bij het Friese Beetsterzwaag. Helemaal in de uiterste hoek, vlak bij de toren vinden we Aaltje Winkel. Als we op onze schreden terugkeren tot buiten het ingangshek zien we twee rijen schuin gelegde zerken uit de 17 en 18c eeuw. Bij mooi weer zijn ze moeilijk te ontcijferen. Het gaat beter na een frisse regenbui. Wat komen we hier tegen? Trijntje Jacobs Aardswoud als echtgenote van Jan Langedijk. Aartswoud werd abusievelijk nogal eens met een 'd' geschreven, omdat men veronderstelde dat het met 'aarde' te maken had. Maar het komt van de oude mannelijke voornaam Edaert. Dat Aartswoud en Langedijk dicht bij elkaar liggen is bij de meeste lezers wel bekend. We ontdekken een Kornelis v.d. Beets en een Jan Barents Crommenie. Verder een Cornelis Kasterkom, naar het huidige Castricum en Cornelis Willemsz Hensbroeck. Naast de toren is er door Historisch Niedorp een kleine piramide gevormd met de meest bijzondere gralstenen. Dit om inregenen en vervolgens kapotvriezen te voorkomen. De duurste, met veel relief, zijn afkomstig van de officieren, oftewel schouten van de Niedorper Cogge. In de eerste plaats Havick van Vollenhove en zijn broer Rijckert. Daarnaast een uitbundig versierde steen van Adriaen van Dorp, die helaas op twee plaatsen is gebroken bij het (ver)plaatsen. Deze officier van de Niedorper Cogge is volgens de Medemblikker Kroniek indertijd gewond geraakt aan zijn hoofd door een misdadiger. Hij zou dat tijdens zijn luchthartige verblijf in herberg De Eenhoorn niet of nauwelijks hebben opgemerkt, maar zou spoedig daarna zijn overleden. In elk geval is zowel dit verhaal als de hier vermelde sterfdatum 1572 omstreden. Ik kom daar een volgende keer zeker op terug. De 00m van Adriaen, met dezelfde naam, was behalve zijn voorganger als schout van Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 6