-54- We maken een sprong in de tijd en gaan nu naar het jaar 2012. Bij de Historische Vereniging Suyder Cogge te Venhuizen verschijnt dan een boekwerkje getiteld 'Van Oostwoud tot Hem, Govert Maartensz Oostwoud en zijn nakomelingen'. Adri Ligthart krijgt bij toeval dit boekje in handen en leest hierin dat een zekere Govert Aker, een kleinzoon van Oostwoud, de brieven van Dirck Rembrantsz van Nierop ter ontwikkeling van zijn fraaie schrift heeft overgeschreven. De redactie vermeldde in het boekje ook dat het manuscript in het verleden te Dokkum werd bewaard bij een nazaat van Goverts dochter Reinoutje Aker. Govert Aker moet rond 1760 aan zijn manuscript zijn begonnen. In het boek over Govert Oostwoud en zijn nakomelingen staat op biz. 45 verder vermeld dat 'een door Govert Aker geschreven manuscript (de gekopieerde brieven van Dirck Rembrantsz van Nierop) in het bezit was gekomen van de heer D. Vermeulen uit Franeker'. In eerste instantie leverde deze aanwijzing geen resultaat op, het manuscript bleef zoek. Maar aanhouder Ligthart had tenslotte beet. Het manuscript, in een fraai handschrift kwam uiteindelijk toch in de oude universiteitsstad Franeker boven water, niet bij de familie Vermeulen, maar op de zolder van het Eise Eisinga Planetarium. Het manuscript werd jaren geleden ondergebracht in de bibliotheek van het Planetarium, maar door onbekende redenen is het manuscript op de rommelzolder van het Planetarium en zo in de vergetelheid beland. De beheerder/archivaris van het Planetarium in het centrum van Franeker wist zich niets te herinneren van de ontvangst van een of ander manuscript en hield vol dat er van Dirck Rembrantsz van Nierop niets in huis was, onderwijl lag het manuscript jarenlang te verpieteren op de rommelzolder van Eise Eisinga, zonder dat er iemand naar omkeek. Na nog eens sterk aandringen van de heer Ligthart werd het hele planetariumgebouw binnenstebuiten gekeerd en kwam zomer 2014 onder de verbaasde ogen van de beheerder het brievenmanuscript van Dirck Rembrantsz van Nierop op de zolder tevoorschijn. De titel van het manuscript luidt: 'Brieven door Eenige Wiskonstenaren Geschreven Aan Dirk Rembrantsz. Van Nierop, met zijn antwoorden Op desselve. Behelsende Verscheydene Disputen over Der Zonnen Stilstand ende der Aardkloot Bewegingen. Mitsgaders Zommige Raare Mathematische voorstellen Met haare ontbindingen, en andere Astronomische en Geographische Stoffen, ten deele bij een gebragt door Pieter Rembrandsz van Nierop en Nader versamelt door Govert Maartensz. Oostwoud. In zijn leven Mathematicus tot Hem. Tot Landsmeer 17613e maand en 10 dagen'. De komende tijd zal het manuscript nader bestudeerd worden. Na een vluchtige lezing heeft de heer Ligthart gezien dat er zeker twee brieven tussen zitten, welke onbekend zijn en van een twintigtal brieven is de inhoud afwijkend van de gepubliceerde brieven in de Maandelijkse Mathemathische Liefhebbery en 'The Correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop' door Marlise Rijks (2012). en ook van het in 1996 verschenen werk van Rienk Vermij in Lias onder de titel 'Correspondence of Dirk Rembrantszoon van Nierop'. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 54