Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682) -53- Het mysterie van het verdwenen brievenmanuscript is opgelost door Jan Smit Adri Ligthart bracht onlangs een al vele jaartjes geleden zoekgeraakt manuscript met onder meer de brieven van en aan Dirck Rembrantsz van Nierop geschreven, boven water. Door stug volhouden en soms wat doordrammen is het de heer Ligthart uiteindelijk gelukt het zoekgeraakte manuscript te traceren in de voormalige universiteitsstad Franeker. Zaankanter Ligthart doet al jarenlang speurwerk in de regionale archieven en via internet in landelijke en buitenlandse bibliotheken en archieven. Zijn onderzoek heeft al geleid tot de uitgave in 2011 van een inventarisatie van werken hoofdzakelijk van Dirck Rembrantsz van Nierop, maar ook van Pieter Rembrantsz en de aangetrouwde Van Dam Dynastie. De heer Ligthart wist bij zijn onderzoek tien land- en zeekaarten en vijftig wetenschappelijke werken op naam van bovengenoemde wetenschappers te traceren. Wat de correspondentie betreft: liefst honderd brieven zijn nu bekend en meer dan 700 almanakken, waar Dirck Rembrantsz van Nierop en zijn familieleden aan meegewerkt hebben. Ze worden in Ligtharts uitgaven beschreven. Zijn laatste ontdekking in de nazomer van 2014 betreft een manuscript afkomstig van een zekere Govert Aker (1732-1802) uit het plaatsje Hem, waarin correspondentie van en aan Dirck Rembrantsz van Nierop in een keurig handschrift is gekopieerd. Of Govert Aker de originele brieven van Dirck Rembrantsz van Nierop heeft gebruikt, die eind 17e en begin 18° eeuw verzameld waren door Govert Maartensz Oostwoud (1671- 1723), is nog niet bekend. Oostwoud was cartograaf, leermeester der navigatie, schoolmeester, schepen, verpondingsgaarder en schotvanger te Hem. De verzamelde brieven van Dirck Rembrantsz van Nierop verschenen in de 18" eeuw in druk en onder redactie van Jacob Oostwoud in het blad voor het schoolwezen getiteld Maandelijkse Mathemathische Liefhebbery. Govert Maartensz Oostwoud (1671-1723) en Pieter Cornelisz Rembrantsz Ooms (c. 1640-1708) hadden in de jaren voordat de brieven in de Maandelijkse Mathemathische Liefhebbery verschenen een behoorlijke collectie brieven van Dirck Rembrantsz van Nierop en familieleden bijeengebracht, waaruit de Maandelijkse Mathemathische Liefhebbery rijkelijk kon putten. Dirck Rembrantsz van Nierop Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 53