Schoenmakerij. te WINKEL, overgeplaatst Boschstraat. A. Delien. L. DELIEN. WINKEL Advertentien een SCHOENMAKERIJ naar de -40- met Anna Schrieken uit Schagen. Hij en zijn vrouw vestigden zich in Winkel. Louis liet zich tot Nederlander naturaliseren, evenals zijn broer en zuster die elders woonden. Louis Delien maakte zich naast zijn werk verdienstelijk bij de plaatselijke begrafenis- en voetbal- vereniging, de brandweer en de sportcommissie, een onderdeel van de middenstandsvereniging. Ook is hij enige tijd voorzitter geweest van de schoenmakerspatroonsbond afdeling Schagen. Even terugkomend over dat Frans- Belgisch bezettingsleger in het Roergebied en de herstelbetaling aan de 'overwinnaars'. De befaamde Britse econoom John Mayard Keynes had de Engelse en de Franse regeringen laten weten, 'met de vrede van Versaille wordt Duitsland door de gevolgen hiervan het moeras in getrokken'. Hij kreeg zijn gelijk, Duitsland kreeg te maken met een geruineerde economie. De natie Duitsland werd gekrenkt tot op het bot en voelde zich vernederd. De Tweede Wereldoorlog werd het moeras. De familie Delien kreeg in deze oorlog weer te maken met een verbroken postverkeer tussen Belgie en Nederland door het toedoen van de Duitsers. Vader Melchior stierf op 26 november 1941 te Merksem Antwerpen. De rouwkaarten konden niet worden verstuurd. Per familiekoerier werden ze naar Nederland gebracht. Terzijde, met enige opzet heb ik de naam van Maria Theresia Delien-Van Beethoven voluit vermeld. Lodewyck van Beethoven, de grootvader van de Duitse componist Ludwig van Beethoven kwam uit Mechelen (B) voordat hij zich in Bonn vestigde. Het laatste schakeltje in het bewijs ontbreekt nog, maar mijn vermoeden is dat Maria Theresia verwant Ondergeteekende maakt bekend, dat hij Maandag 3 Juli a.sM ten huize van Mej. de Wed. S. ZWAGEKMAN, Oosteinde zal be ginnen naar maat, tevens Reparatie-inricb- tine. Hopende door met net en solied werk velergunst waardigte worden Beleefd aanbevelend, Schager Courant, 1 juli 1922 Ondergeteekende maakt bekend dat vanaf Zornlag 18 Maart 1928, zijn SCHOENMAKERIJ is Schager Courant, 17 maart 1928 IV I N K E De heer A. Delien, schoenmaker alhier, is bij de v\et \an 13 September 1915 tot Nederlander genatu- raliseerd. Schager Courant, 2 oktober 1935 Historiseh Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2 P I I g l«

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 40