-39- wereldprimeur, de zeppelins van de Duitsers werden voor het eerst ingezet als bommenwerpers. Dit veroorzaakte een grote paniek onder de burgers van Antwerpen en omliggende gemeenten. De familieleden van Melchior Delien ondergingen een zelfde lot, de familie viel uiteen. Ze vluchtten voor een deel naar Frankrijk, naar elders in Belgie en drie kinderen naar Nederland. Zoon Louis, ook schoenmaker, vond onderdak bij de familie W. Roos in Dirkshorn waar hij de gehele oorlog verbleef en werkte op de bouwerij van de heer des huizes, Willem Roos. Toen Antwerpen op 9 oktober 1914 was gevallen, keerde vader Melchior enige tijd later weer terug naar Borgerhout. Hij en zijn tweede vrouw Maria Theresia van Beethoven lieten zich met drie kinderen vereeuwigen bij fotograaf Francois te i D u ,Bi^ b J r Het gezin Melchior Delien, Borgerhout Belgie Merxem, Antwerpen. Deze toto werd verstuurd naar zoon Louis in Dirkshorn met deze tekst: Beminde zoon en vrienden, Laat mij spoedig weten of dat gij ons portret en kaart ontvangen hebt De vraag hoe gaat het met mijn beminde zoon? komt hierin niet ter sprake. Vader Melchior vraagt hebben jullie ons portret ontvangen? Vermoedelijk is dit de reden geweest. Op de kaart staat het stempel 'Auslandstelle Emmerich, Freigegeben A 17'. (Emmerich is een stad gelegen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen in Duitsland. M.M.) Doordat de Duitsers gebieden in Belgie veroverden werd in eerste instantie het postverkeer tussen Nederland en Belgie geheel verbroken. Daarna werd het postverkeer weer hersteld. In het geval dat de post niet door de Duitse censuur kwam, kreeg het het stempel 'Zuriick wegen Kriegzustand'. Het stempel 'Freigegeben A'1 17 duidt erop dat de kaart medio augustus 1917, of later, bij de familie Roos is aangekomen. Op 11 november 1918 staakten de vijandelijkheden. Bij het Verdrag van Versaille werd op 28 juni 1919 de vrede getekend. Hiermede werden onder andere ook de herstelbetalingen opgelegd die Duitsland aan de 'overwinnaars' moest betalen. Duitsland kon deze verplichtingen nauwelijks nakomen. Het werd getroffen door een economische crisis. Ook mocht het geen leger meer bezitten. Frankrijk en Belgie namen geen genoegen met het tempo van de herstelbetalingen. Deze landen gingen als 'deurwaarder' optreden. Een gezamenlijk leger werd naar het Roergebied gestuurd om hun genoegdoening in natura (steenkool)veilig te stellen. De koning van Belgie stuurde 25000 soldaten naar het Roergebied, waaronder Louis Delien. Op 4 juli 1922 keerde hij terug naar Nederland waar hij in Winkel op maandag 3 juli van dat jaar zijn schoenmakerij opende in het Oosteinde. Hij trouwde in januari 1923 Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 39