-38- het gezin Groenhof van Lopik naar de Bosstraat nummer 1, toen nummer A 101. Vanaf 1 augustus 1914 tot februari 1916 kwam hij niet toe aan waar hij voor was aangenomen: lesgeven. Gedurende die tijd was hij gemobiliseerd in het leger. Zijn collega Arien Egmond nam de honneurs waar. In maart 1917 kreeg Groenhof een mededeling van de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel. Hij diende zijn grote siertuin rondom de woning beschikbaar te stellen voor het telen van groenten en aardappelen. H.G. Groenhof vertrok met zijn gezin op 3 januari 1924 naar Groningen. Klaas Lodder(1879-1965) Van het fotootje gemaakt door fotograaf A.C. Thomann Witte, Vrouwensingel 39, Utrecht zou je kunnen afleiden dat hij gelegerd is geweest in Utrecht. Volgens overlevering in de familie is opa Lodder gemobiliseerd geweest in Den Helder. Klaas Lodder had in die tijd een, voor die tijd, grote timmermanszaak te Terdiek. Net als vele andere kleine zelfstandigen en kleine luiden in Nederland belegde hij zijn spaarcenten in aandelen Russische spoorwegen. Voor deze oorlog werd beleggen in de Russische spoorwegfondsen aangeprezen als 'waardevast en hoge rente gevend'. Om u een indruk te geven hoeveel Nederland voor 1917 belegde in deze fondsen moet u denken aan een orde van grootte van 940 miljoen gulden met een renteopbrengst van 70 miljoen gulden. Vergeleken met de koopkrachtwaarde van nu heeft 70 miljoen gulden van toen een waarde van ongeveer 1,4 miljard gulden, zeg 635 miljoen euro. De Bolsjewieken kwamen in oktober 1917 door omverwerping van het Russische Keizerrijk aan de macht. Op 12 januari 1918 verloren alle spaarders met een pennenstreek van Lenin en Trotsky hun gespaarde kapitaal. Iedere poging tot terugvordering werd in de kiem gesmoord. Klaas Lodder kon fluiten naar zijn geld. Soidaat Klaas Lodder Op 6 mei 1965 overleed Klaas Lodder in bejaardentehuis 'Winkelmadepark'. Kort daarna werd aldaar door de familie zijn kamertje ontruimd. De coupons van de aandelen waren niet meer aanwezig, die waren al op een eerder tijdstip bij het 'oud papier' terechtgekomen. De genoemde foto van hem in militair tenue wordt zorgvuldig in het familiealbum bewaard. Aloijsius Delien (1898-1971) 'Beminde zoon', zo begint de tekst die werd geschreven achter op een ansichtkaart verzonden 14 januari 1917, geschreven door een bezorgde vader Melchior Delien (1864-1941) schoenmaker te Borgerhout, Ant- werpen. Van augustus tot begin oktober 1914 vonden daar hevige gevechten plaats. De Antwerpe- naren kregen te maken met een De adreszijde van de ansichtkaart Historisch Niedorp, informatiehlad 2014 nr. 2 ____tj.a. ?6 {M' c. \j f t u

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 38