-37- Kleinoden Zijn er kleinoden, met de daaraan verbonden verhalen, over deze tijdsperiode nog te vinden? Het verslag van een toch wel opmerkelijke 'oogst', met veel dank aan de bezitters die mij daartoe in de gelegenheid stelden: Dirk Brugman Jbz (1888-1950) Het verhaal achter telegram No 34: 'Vrouw ongesteld overkomst noodig Dr. Keus.' Verzonden en ontvangen, van Winkel naar't Zand (N.H.), op 10 augustus 1916. Een advertentie in de Schager Courant van 12 augustus 1916 onthult de cryptische boodschap van dokter Albert Keus, huisarts te Winkel. 'Geboren Jacob Johan, zoon van D. Brugman Jbz en M.J. Beijneveld, Lutjewinkel 10 augustus 1916'. Dirk Brugman werd op 1 augustus 1914 gemobiliseerd. Hij was veehouder in de gemeente Winkel en diende tijdens de mobilisatie bij de Landweer, Bataljon 3e Compagnie, gelegerd in Callantsoog. Otto Koning (1888-1976) Op de plunjekist van soldaat Otto Koning kan je vaag lezen dat hij diende bij het 2e Regiment Veldartillerie te Leiden. Wellicht is het etiketje op de kist van de treinreis per HIJSM, uit Schagen naar zijn mobilisatiebestemming geweest, waarheen is ook niet meer te lezen. In 1916 werd hij als militair ingezet bij de watersnoodramp, het dichten van dijkdoorbraken in de Anna Paulownapolder. Nabestaanden van hem bewaren de medaille van de gemeente Anna Paulowna wegens bewezen diensten ten tijde van deze rampspoed. Op 31 mei 1918 trouwde hij met Johanna Hubertina Bosch, geboren in 1894 in de Duitse plaats Cleve. Voor haar huwelijk kwam zij als dienstmeisje naar Nederland en werkte op diverse boerderijen in de regio. In de tweede helft van de oorlog kreeg zij te horen dat haar enige voile broer Theodorus op het slagveld bij Verdun (Frankrijk), was gesneuveld. Na de oorlog is Otto Koning boerenknecht geweest in de Groetpolder. In 1933 werd hij aangesteld als machinist op het stoomgemaal van de Oosterpolder, Mientweg Lutjewinkel. Hendrik Gerrit Groenhof (1880-1961) In het raadsverslag van 28 maart 1914 van de gemeente Winkel werd gemeld dat H.G. Groenhof zijn benoeming als hoofd van de lagere school en de school voor U(itgebreid) L(ager) O(nderwijs) te Winkel aanvaardde. Op 25 april 1914 verhuisde Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2 Het bewuste telegram De legerkist van soldaat Otto Koning

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 37