Oude Informatiebladen Historisch Niedorp -33- Die sijn geloof met deugd verciert En heerstiglijk den Sabbath viert Die int gebed is dag en nagt En op de komste Christi wagt Zegt, gij verdwaalde Christensiel,wat al Die tegens ons maeckt groot geschal Papist, menist en libertijn Sal zulk een monster niet salig sijn Ikzeggeja 1682 Ten slotte is er nog een vers bekend uit de kerk van Binnenwijzend, getiteld 'De Kercke van Binne-Wijsent tot haere aenschouwers', dat in 1694 waarschijnlijk pas in deze kerk werd opgehangen. Van Ludovicus kan men zeggen dat hij zijn mening durfde te verkondigen, zowel van de kansel als op schrift. Hij zag in zijn Schager gemeente veel huichelaars in de godsdienst, 'pijlaer-bijters' noemde hij hen. Bij andere gereformeerden ageerde hij tegen veel 'luyicheyt, wanlusticheydt ende kleynachtinghe der Goddelijcke saecke'. In de mode stoorden hem de Schager mannen, 'die pop-achtich ende wijf-achtich verciert waren'. Hij was duidelijk niet bang om tegen zijn kerkgangers te zeggen, waar het in zijn ogen op stond. Maar er waren wel degelijk ook mensen met wie hij een goede band had, zoals Henricus a Burum, vanaf 1646 predikant te Kolhorn. Burum was op 1 januari 1620 geboren. Op 1 januari 1653 vloeide het volgende gedichtje voor Van Burum uit de pen van Hondius: Wie past het so dat met het jaer, Oock syn geboorte dag sy daer Dat maeckt de reek'ning altoos net, En is voor't leven ook een wet. Nu telt gij dertig ende drij Leeft lang: sijt vrolijk ende blij In Christo: die u heeft gekent, Ons tijd verloopt, ende krijgt een endt. Winkel, 2014 Literatuur: Henk Florijn, Ludovicus Hondius en zijn poezie. De Kakelepost, uitgave Historische Vereniging Schagen, no 1/2012. Als u belangstelling heeft voor oude nummers van ons Informatieblad kunt u terecht bij Jan Smit, Burgemeester Kosterstraat 16, 1731 XE Winkel, tel. 0224 541816. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 33