-32- De andere kerken Niet alleen Nieuwe Niedorp, maar ook de kerk van Schagen had dus een tekstbord, zoals u hiervoor kon lezen. Maar ook de kerk van Haringhuizen was aangekleed met een rijmbord van predikant Ludovicus Hondius. Van het Haringhuizer tekstbord is bekend dat het in 1663, pas na het overlijden van Hondius in de kerk werd gehangen. In 1786 moest je wel een heel scherpe blik hebben om de tekst op het bord nog te kunnen lezen. Een zekere C. Butter moest het bord toen restaureren. Het vers op het Haringhuizer tekstbord heeft als titel 'De regte toehoorder' en luidt als volgt: Een ieder die syn voet set in het huys des Heeren, Die sette sig daar toe om neerstelijck te leeren. Hij denckt xvaar dat hij is en wiens stem hij hoort Hij opent syn gehoor, en luystert naer het woord. Die rust neemt voor het lijf die hoeft hier niet te wesen. Die slapen wil, slaep't huijs, die blind is kan niet lesen. Die doofis, hoort geen stem, die slaapt is do of en blind. Wat recht de leeraar uyt, wanneer hij u so vint, Die om het wereldsch denkt, als't tijd is om te hooren, Al staan sijn oogen op, so heeft hij dog geen ooren. Die op een ander let, die heen en weder siet, Die hoort wel een geluijt, maar hij verstaet het niet. Die in de vreese Gods seer nedrig en aandachtig Ontfangt het Godlick woord, 't welk levend is en krachtig, Die't opsluyt in syn hert en sig toe-eyg'nen kan, Uit betering en troost, wel salig is de man. Lud. Hondius 1663 Maar ook hier in het Haringhuizer kerkje blijkt een tweede bord met vers aanwezig te zijn geweest, dat volgens het jaartal aan de onderkant van het bord uit 1682 moest dateren en waar de volgende tekst op stond: Die vast gelooft in eenen Godt. Die op hem hoopt, en om't genot Voornemelijk hem niet bemint Die drie personen wel verzindt God, Vader, Zoon en heilige geest En geen van drieen minst ofmeest Die't onbeweeglijk fondament Van Godsverkiezing niet ontkent Die op de zoone Gods vertrouwt En op zijn werken geensints bouwt Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 32