-31- Mijn bancken syn voor't volck, 't gestoelt is voor de Heeren, Die nu komt in dit ruym, die schickt sig om te leeren. Hij bid den Heere aan, hij singt des Heeren loff, Sint Maerten soekt hij niet, die dwaling is te groff. Lud. Hondius Ao 1650. Aan de ene zijde van dit bord stond nog: 'Niet Martinus' en aan de andere kant 'Maar Christo'. Dit moest slaan op het gegeven dat de Niedorper kerk aanvankelijk aan Sint- Martinus was gewijd. Ik betwijfel echter of de heer Florijn het bij het rechte eind heeft, want rond 1795 of iets later, wordt op verzoek van de kerkenraad het dan op het kerkbord staande rijm in het kerkboek opgetekend om het aan de vergetelheid te ontrukken. Want het bord dat in de Niedorper kerk aan de rechterzijde boven het gestoelte van de Raad der Gemeente hing, met de toch wel wat opruiende en schofferende tekst tegen 'het Paaps gepronk' wilde de kerkeraad onleesbaar maken door de tekst over te laten verven. Dit was de tekst van 'De kerk tot haere aenschouwers'. Het bord is inderdaad overgeverfd en een jaar of zeven, acht, is het waarschijnlijk bianco gebleven, tot in 1804 de kerkmeesters en kerkcommissie aan de predikant verzochten 'om naar tijds omstandigheid weder een ander vers te laten maken, waarmee dit bord versiert kon worden'. Uit de stukken is mij niet duidelijk welke tekst het bord nu kreeg, maar het zou best kunnen zijn dat het voorgaande 'peerlen en juweelen'-verhaal toen op het Niedorper bord kwam. Maar het zou ook kunnen dat de twee verschillende Niedorper tekstborden tegelijkertijd in de kerk hingen. De heer Florijn schrijft in zijn artikel dat het duidelijk is dat het vers 'De kerk tot haere Aenschouwers' nooit een plek kreeg in het Niedorper kerkgebouw, maar het totaal andere vers dat Ludovicus Hondius al op 3 november 1650 zou hebben gemaakt. Wel, of dat inderdaad zo is, dat zullen we denk ik nooit te weten komen. Een opname uit 1956 van drie tekstborden in de in 1963 gesloopte kerk. Helaas is de tekst niet te lezen, maar duidelijk is wel dat het hier niet om tekstborden van Hondius gaat. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 31