Stichting Historisch Niedorp infoblad ten behoeve van de donateurs (verschijnt twee keer per jaar) Inhoud van deze uitgave: biz. Doel van de Stichting Historisch Niedorp: Bestuursleden Stichting Historisch Niedorp: Aardrijkskundige familienamen op het kerkhof in Nieuwe Niedorp 3 Winkel als stad 8 Een 17e-eeuws langhuis aan de Kreil 18 De Waard-en Groetpolder, deel 3 21 De Nieuwe Niedorper kerk en de tekstborden van Hondius 28 Eerste Wereldoorlog, deel 2 34 Bart de Vries, tussen oldtimers en kunst 41 Leendert Lodder en Loesje 45 Van kassiesventer tot hovenier, deel 3 48 Dirck Rembrantsz van Nierop 53 Het behoud van historische bouwwerken in de voormalige gemeente Niedorp met de nadruk op het karakteristieke dorpsbeeld van Nieuwe Niedorp. Het vergroten van de kennis van de dorpen, buurtschappen en het landschap in de voormalige gemeente Niedorp. Voorzitter: J. Keuken, Zwagermanstraat 2, 1733 VN Nieuwe Niedorp, tel. 0226 411611 Secretaris: J. Kooij, Dorpsstraat 125, 1733 AG Nieuwe Niedorp, tel. 0226 411893 Penningmeester: C. Wiedijk, Dorpsstraat 92, 1733 AP Nieuwe Niedorp, tel. 0226 411951 Leden: J. van Beek, Dorpsstraat 40, 1733 AN Nieuwe Niedorp J. Brugman, Bosstraat 18, 1731 SE Winkel J. Smit, Burg. Kosterstraat 16, 1731 XE Winkel U kunt uw jaarlijkse bijdrage overmaken op onze bankrekening: IBAN NL38RABO0344903338

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 2