-22- Braakpolder Kolhorn Biiiakpokler kleme kolk Kronune Ooster polder Weerepokler Lutjewinkel Schets van de Braakpolder uit de tijd dat de molens er nog stonden. Bovenaan de Westfriese dijk en linksboven het dorp Kolhorn. 1 Braakpoldermolen. 2 Weerepoldermolen. 3 Nieuwe molen van de Oosterpolder. 4 Oude molen van de Oosterpolder. 5 t/m 9 strijkmolens van de Niedorperkogge. 10 weidemolentje van Pluister. 11 drie strijkmolens van de Schagerkogge. 12 sluisje in de Kromme Gouw. Door de aanwas van slib voor de sluizen bij Kolhorn werd de afwatering gehinderd. Daarom moest gekozen worden voor een andere plaats voor de strijkmolens. De Braakpolder aan de Westfriesedijk ten zuiden van Kolhorn was een betere plaats, omdat een geulensysteem in de Groetgronden (de huidige Groetpolder) ten oosten van die dijk een goede afwatering mogelijk maakte. De molenkolk werd gegraven aan de zuidgrens van de Braakpolder als zijtak van de Kromme Gouw. De uitwateringssluis werd de 'Boerensluis' genoemd. De vijf strijkmolens deden dienst tot 1911 en werden toen afgebroken. De Braakpolder had zelf ook een molen die het water uitsloeg op de Kromme Gouw. In 1952 werd er een afwateringsduiker door de Westfriese Omringdijk gelegd. De Braakpolder kon toen het overtollige water kwijt in de Groetpolder. Aan de zelfstandigheid van de Braakpolder kwam daarmee in 1952 een einde. De polder werd ingelijfd bij het waterschap Waard en Groet, dat daama werd samengevoegd met de polder Wieringerwaard. In 1980 ontstond het waterschap 'de Aangedijkte Landen en Wieringen'. De Braakpolder maakte daar deel van uit, als enige gebied dat binnen de Westfriese Omringdijk was gelegen (Brugman, 1985). Middeleeuwse resten In de kop van Noord-Holland zijn veel sporen gevonden die een bewoning uit de Middeleeuwen aantonen. De resten zijn aangetroffen op plaatsen waar het destijds bewoonde veenlandschap naderhand niet al te diep onder klei of zand werd bedolven Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2 09

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 22