#1 Ji W' V1 -20- 1800 sober was. Rond 1870 krijgt het woonhuisje een uitbreiding naar het oosten en zuiden van een ruime 2 meter. De voor ons laatst zichtbare voorgevel dateerde dus uit die tijd. De uitbreiding naar het oosten gaf een extra probleem door het bouwen tegen het talud van de dijk. Bij grote hoeveelheden regen liep het water vanaf de dijk nu tegen de voorgevel van het huis. Dit heeft men geprobeerd op te lossen door het maken van een goot van gele steentjes in het straatwerk tussen dijk en woning. In de jaren dertig van de 20' eeuw werd deze vervangen door een betonnen goot. Eveneens kwam er gelijktijdig een betonnen trap tegen de dijk in plaats van een houten en werd het met dezelfde gele steentjes aangelegde pad om het huis aangevuld met een laagje beton. 17e eeuw De zuidmuur van de stal werd ondersteund door een groot fundament dat gediend heeft als basis voor een dubbele schoorsteen van een vroeger huis op dezelfde plaats. Uit het daaromheen liggende puin, aardewerk, tegels en glas kon opgemaakt worden dat dit huis gebouwd is omstreeks 1615 (kort na de inpoldering van de tegenover gelegen Wieringerwaard). Dit van origine dubbel woonhuisje (in L-vorm) werd eind 18e eeuw afgebroken om plaats te maken voor het langhuis dat deels de fundering volgde van het oudere woonhuisje. Het in tweeen gedeelde huisje was in tegenstelling tot het langhuis geheel opgetrokken van hout, behoudens de schoorsteenmuur. De dubbele schoorsteen had aan iedere zijde een schouw voorzien van wandtegels, een zijde polychroom dieren en andere zijde kwadraat tulpvoorstellingen. Onder de schouw een klein formaat plavuis (10x10 cm), groen glazuur, dat later in de 17e eeuw werd vervangen door een groter formaat plavuis, wisselend bruin en groen geglazuurd. De afmeting van beide woningen onder een dak was 6 bij 4 meter, in de wanden groen glazen ruitjes en riet op het dak. Met het 176-eeuwse huisafval werd een nabijgelegen sloot gedeeltelijk gedempt. Het aardewerk tussen het huisafval liet zien dat er in de 17e eeuw beduidend meer weelde was dan in de 18e eeuw. Daarin scherven van baardmankruiken, Westerwaldkannen, potten en pannen, plavuizen, wandtegels, pijpenkoppen, Enkhuizer slibaardewerk, Delftse borden en chinees porselein. Ook in buurtschap de Kreil kende men de gouden eeuw. Vv/ car - reconstructie tulp tegel J polychroom tegelvogel Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2 Cv. fm L - urn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 20