O^ati W kuCit -ft Ucfjp) -15- Marktrechten Een bijzonder interessant punt lees ik bij de uitbreiding van het afschrift onder het kopje 'Van den marckt': Onze poorteren binnen Winkel zullen een weekmarkt hebben op donderdag en twee vrije markten des jaars. De eerste ingaande drie dagen voor en gedurende drie dagen na sinte odulphsdag. En de andere op dezelfde wijze voor en na sinte victor. Het grappige is dat ik beide heiligen niet kan vinden in de huidige heiligenkalender van Een zeer interessant stukje over de markten in Winkel de katholieke kerk, dus ook de data niet. Maar op Wikipedia, de encyclopedic van het internet, lees ik dat Sint-Victor gevierd zou worden op 21 juli en Sint-Odulph op 12 juni. Die heiligenkalender blijkt al overvol. Er kunnen vaak meerdere heiligen op dezelfde dag worden herdacht. Sint Victor was een heilige bij de benedictijnen die men waarschijnlijk later van wat minder belang vond. Over strenge straffen Bij de uitbreiding wordt er ook weer aan 'vechten' aandacht besteed. Als men daarbij wapens of andere instrumenten gebruikt, wordt men met handafzetting bedreigd. Dat begint al aardig op de sharia te lijken. Onder een volgend punt wordt gememoreerd dat iemand die een ander dood slaat in zijn eigen huis, lijf en goed zal verliezen. En een ietsje verder gaat het over 'lijf om lijf, lid om lid' en zelfs om 'oog om oog Kortom, helemaal gebaseerd op het Oude Testament. De vrijheid van de hoge jurisdictie stond hoog in het vaandel. Daar werd ook graag gebruik van gemaakt bij het bestraffen van de doopsgezinden in het jaar 1535. De galg die werd opgericht aan het begin van de huidige Oosterweg, de toenmalige weg naar Schagen, betekende het einde van enkele gewetensvolle andersgelovigen. Dat doet toch weer sterk denken aan het huidige islamitische fundamentalisme. (lets over de problematische achtergronden van onze doopsgezinden, in Informatieblad nr. 50, mei 2008.) Het recht moest voor de middag gehouden worden. Waarschijnlijk werd de zogeheten vierschaar (een onder andere door vier banken ingesloten ruimte) in het openbaar aanvankelijk voor het kerkhof 'gespannen* met vier 'geschoren touwen. Toen er stadhuizen gebouwd werden, zal men de rechtspraak daar naar verplaatst hebben. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 15