W m f LTV 1 n - r&ipU> W» C<3^ pj^ f'^ W ^Ityeu W otdtedtutu fyaudteflcti amaft ,Uk ^lirhtimj ilisturuirh Ntrfcurp" (toiy F"* **1 Jvh#, J«rAtte-, pp&kufy vt<*rj) <£y h** Informatieblad nummer 63 november 2014 Regionaal Archief ISSN 0928-7612 Een gedeelte uit een oud keurboek van de Stede Winkel Zie het artikel in dit blad 'Winkel als stad' beginnende op bladzijde 8 4,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 1