-51- oostkant in 1635 de Rijderpolder ontstaan. Het gebied waar alweer geruime tijd geleden een groot aantal zomer- en vakantiewoningen is neergezet, mooi gerangschikt om een klein kunstmatig meertje: kortom een recreatiegebied. In mijn jongenstijd lag er een vuilnisbelt waarop ik nog wel rondgestruind heb, op zoek naar interessante dingetjes. Aan de noordelijke kant van De Rijd zijn kleine kaaglandjes te ervaren via het Martien Vethbruggetje over de vroegere molensloot. Zomerdijken en winterdijken, een kleine prijsvraag En dan hebben we nog het merkwaardige verschijnsel van de zomer- en winterdijken. Ze horen bij elkaar, anders heeft zo'n onderscheidende naam geen zin. De kennelijke combinatie is in ons land echter uiterst zeldzaam geworden. In de gewone topografische atlassen vind je nog een aantal zomerdijken, maar slechts een enkele winterdijk, bijvoorbeeld in Drenthe tussen Gieten en Gasselte. Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand een of meer combinaties weet op te sporen. Hij of zij zal met ere genoemd worden en mag -bij uitzondering- een jaar lang gratis ons blad lezen. En uiteraard stel ik, net als altijd, weer prijs op degelijk commentaar. Ook nu zijn er nog kagen door het verlandingsproces van rietland. Deze zeer recente foto is genomen aan de noordkant van de Rijd bij Nieuwe Niedorp. Of de mens zoiets toelaat is altijd de vraag. Literatuur: Informatieblad nr. 13, december 1989 (Over de Zoutkaag) Informatieblad nr. 24, mei 1995 (o.a. Over de Rijderpolder) Informatieblad nr. 61, november 2013 ((Over onbekende zijdewinden) Chronologisch Woordenboek van Nicoline van der Sijs Polderlands (glossarium voor waterstaatstermen) Van Rentersluze tot Strijkmolen van Jan Beenakker Het Plaatsnamenboek van Gerald van Berkel en Kees Samplonius De Grote Topografische Atlassen van Nederland van Wolters-Noordhoff Oude Niedorp, de kerk van St. Werenfridus door J.L Lutjeharms Kaartboek van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland Historische Atlas Noord-Holland van uitgeverij Robas Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 51