-47- Rijnland (rondom Leiden), het land van Woerden, Delfland en Kennemerland om de dijkwerkzaamheden te bekostigen. Aan deze nieuwe inlaagdijk is echt met man en macht gewerkt en het resultaat is in de volgende eeuwen ruim voldoende gebleken, afgezien dan van de nodige verhogingen en het herstel van wat occasionele doorbraken, zoals bij Winkel. Als men over de Winkelerdijk naar Kolhorn rijdt of langs Aartswoud naar Medemblik zou men daar af en toe best wat gedachten aan kunnen wijden. En misschien is 2034 een aangewezen jaar voor een passende herdenking, ook al ligt de huidige zeedijk, de Afsluitdijk intussen een stuk verderop. Men zou zich kunnen afvragen of Lambertschaag iets te maken heeft gehad met een 'kaag'. Dat is inderdaad het geval, want in 1319 was het bekend als Lambrechtscoich en in 1396 Lambrechtkage. U ziet de overgang binnen de veertiende eeuw, van het aloude 'koog' naar het misschien meer Hollandse 'kaag'. Omdat de dijk op zijn vaste plaats lag en nooit een nog verdere inlaag heeft gekend, lag de kaag dus noordelijk van de huidige dijk. Met andere woorden: er was indertijd nog altijd sprake van noodzakelijk en kennelijk ook nog bruikbaar voorland. De echte Zoutkaag (De mensen uit het dorpje Gawijzend -dat misschien als Gouwsend, einde van de Gouw kan worden geinterpreteerd- mochten van de graaf verhuizen naar Nieuw Gawijzend, een gebiedje bij Valkkoog.) Het ligt voor de hand dat de Zoutkaag van vroegere datum moet zijn dan de Herenkoog. Waarschijnlijk voor het bestaan van een Rentersluze en het dijkje waarin hij was aangelegd. Maar wel na een geduchte uitbreiding van de Zuiderzee, mogelijk in 1170, gelijk met het ontstaan van onze grote zeearm de Sipe, oftewel de Zijpe. Dat wordt althans verondersteld. Deze Allerheiligenvloed was zo groot, dat er volgens de kronieken in de stadsgrachten van Utrecht kabeljauw en andere zeevis werd gevangen. In feite ligt de Zoutkaag als gebied min of meer in dezelfde lijn als de zogeheten Schrinkkaag bij Kolhorn en vervolgens de Kaaglanden die direct noordelijk van Barsingerhorn te vinden zijn. Ze stammen wellicht alle uit dezelfde tijd toen de dorpsstraat van Barsingerhorn nog als een echte zeedijk functioneerde. Maar het is een verkeerde gedachte om die oude Zoutkaagweg dezelfde functie toe te wijzen als de Heerenweg van Barsingerhorn. Het oorspronkelijke zomerdijkje moet gewoon aan de westkant van de voormalige Zoutkaag hebben gelegen, ook al is daar nu helemaal niets meer van terug te vinden. Het oude beloop is echter nog redelijk aanwijsbaar door alle veldnamen die volgens beschrijvingen binnen de Zoutkaag werden gebruikt en de loop van een begrenzend watertje. Zie het kaartje uit ons Infoblad nr. 13. Dat zegt eigenlijk meer dan een stukje tekst. Hoe het gebied tussen de Herenkoog en de Zoutkaag ooit werd genoemd is me, jammer genoeg, nog niet bekend. Heel misschien heeft de Braakpolder (genoemd naar een doorbraak), ten oosten van de Kromme Gouw, ook wel behoord tot de Zoutkaag. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 47