-42- Dat 'mei' heeft denkelijk met 'maaien' te maken. Op zeer nat grasland moet je nu eenmaal oppassen met allerlei giftige waterplanten die je beter kunt afmaaien en laten drogen dan aan het grazend vee overlaten. Daarom vind je in onze beekdalen ook nogal wat oude hooilanden, zoals de Vledder Made aan de Vledder Aa in Drenthe. (Men vindt zo'n waternaam als Aa mogelijk wat eigenaardig, maar de Ee als klankvariant en de Ie uit Krommenie zijn van dezelfde orde. Allemaal oude waternamen.) De Vogelzangpolder Gezicht vanaf de A.C. de Graafweg over de Westerlangereis naar de Vogelzangpolder Op biz. 19 van mijn vorige artikel over Onbekende Zijdewinden noem ik een zekere Adalbert van Treslong, Heer van Veenhuizen, die in 1539 de Westerlangereis zou hebben laten graven. Niet lang daarna organiseert de toenmalige pastoor van Oude Niedorp, Claesz Vogelsanck, het indijken en inpolderen van het gebied tussen die Westerlangereis en de huidige Zuiderweg. Het werk vindt plaats tussen 1540 en 1547, de tijd van zijn pastoraat. Dit poldertje draagt ter ere van deze pastoor, vanaf dat moment de naam Vogelzang. Het gebied tussen Oude Niedorp en de Langereis had af en toe te lijden van overstromingen uit de Grote Waard. Alsof het eigenlijk gewoon kaagland kan worden genoemd. J.L. Lutjeharms heeft in de vorige eeuw een onderzoek ingesteld naar de kerkterp van Oude Niedorp. Hij kon aan slibafzettingen aantonen dat de Dorpsstraat daar ter plaatse een functie heeft gehad als dijkje tegen overstromingen vanuit de Grote Waard. Polder Vogelzang heeft dat buitendijksland van Oude Niedorp dus praktisch heel aardig kunnen beperken. De westzijde van de Vogelzangpolder werd voor een belangrijk deel gevormd door een kade van de Westerlangereis die echter nog lang niet Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 42