Hollandsche Ansjovis -33- waar te nemen. Vorig jaar gaf de maand juli een aardig gewin en men hoopte nu weer op hetzelfde. Half juni 1901 stond er in de krant dat het voornaamste deel van het ansjovisseizoen achter de rug was. Toen 28 april de eerste boot op proef uit de Kolhorner haven voer en met enkele visjes terugkeerde, vermoedde niemand dat er enorme scholen ansjovis de Zuiderzee zouden binnenkomen. In een juniweek in 1901 werden te Kolhorn niet minder dan 1.923.500 stuks ansjovis gevangen en verkocht voor f 5,-- de duizend. Er waren boten die in vijf voorgaande weken per week f 1000,— tot f 1400,— besomden. Dit was zeer hoog, maar met de voorgaande slechte jaren is af en toe een best jaar broodnodig om schip en netten in goede staat te houden. De deelvisser (knecht) was er gewoonlijk het best aan toe. Hij liep geen risico en genoot de voile voordelen. Soms kregen alle deelvissers 30 a 40 gulden per week. Bij vorige campagnes besomden zij 8 a 10 gulden. Nu was er stilstand in de visserij. Er werd niet gevangen. De netten hingen voor het merendeel rustig aan de palen en de vissers bespraken de kansen die mogelijk nog in aantocht waren. Want de laatste jaren leerden dat eind juni en de eerste weken van juli nog wel eens gelukkige dagen konden zijn waarin voor honderden guldens vis werd afgeleverd. Intussen hadden enkelen die in het bezit van geepwant waren een kansje gewaagd op de 'groengraten' en dat was de laatste dagen vrij goed uitgevallen. Hoewel de prijs te Nieuwe Diep de 3 gulden niet te boven ging voor 200 stuks, wist een van de boten te Kolhorn in twee nachten tijds voor ruim f 190,— aan geep te besommen. Niet onfortuinlijk, maar over het algemeen was tot dan weinig geep gevangen.' Er waren in 1906 21 vissersvaartuigen geregistreerd met een KH nummer en het aantal visserlui kwam op 49 personen. We springen over naar 3 mei 1912. Er werden plusminus 9300 stuks ansjovis te Wilt ge zeker zijn, voor de con- Kolhorn aangebracht door 33 vaartuigen, s^mplie prima waar te onfc- voor de prijs van f 8,40 de duizend. In de koopt dan echte voorgaande maand april werd al heel wat ansjovis te Kolhorn gevangen. Door enkele boten werden dagelijks meer dan 5000 stuks aangevoerd. Het begin was dus goed, van IlJflSI® KKf^llteit andere vissersplaatsen kwam nu dagelijks ]f)|) cf 19 ifl 71 et I QH informatie over de vangsten Deze re Jji?' J I 7« kennisgevingen werden bij het sluishuis bij 50 St. 11.35,25 St. 10.(3. de zeesluis aangeplakt. Een nieuwe regeling 7™,^ levering tegen toez. poatw die belangrijk was voor de vissers, maar de AdreeSecrefarie ViBBchersvoreeni- informatie hing wel ver uit het dorp vandaan. ,EEN8GEZiNDEIEID" te Kolhorner vissers die omstreeks 1920 nog KTOT TTOTilV volop aan de 'sjoopcampagne' deelnamen, Zijn bekend uit de bewaard gebleven Schager Courant van 23 januari 1912 verzamelstaten van schippers met hun knechten, die zich in het oud archief van de Gemeente Barsingerhorn bevinden. Er waren beroepsvissers bij die het jaar rond op de Zuiderzee visten, maar 00k Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 33