-26- uitwateringssluizen van Kolhorn te staan, waarin de Niedorperkogge samen met de Schagerkogge het overtollige water op zee loosde. In 1634 werd aan Winkel octrooi verleend tot bedijking van het meertje Segerijd en van enkele braakjes daar aan de West-Friese Omringdijk. Als gevolg van deze bedijking ontstaat de Braakpolder met een eigen verkavelingspatroon. Het poldertje heeft zelfs een eigen Middenweg gehad, maar die is inmiddels grotendeels verdwenen. Kolhorn A1 in de tijd van de Herenkoog vormde het noordoostelijk deel van de Niedorperkogge een belangrijk afwateringsgebied. Met het verdwijnen van de Herenkoog en de aanleg van een nieuwe inlaagdijk ontstond hier een vooruitstekende landhoek waar verschillende afwateringsstromen bijeen kwamen zoals de Gouw, de Hoogsloot, de Kromme Gouw en de Weeresloot. Deze hoek werd 'Colhorn' genoemd en behoorde tot het streekdorp Barsingerhorn, dat in 1411 stadsrechten kreeg. Lange tijd werd Kolhorn niet bewoond en lagen er alleen uitwateringssluisjes. In 1494 en 1514 wordt Kolhorn wel genoemd als ligplaats, een soort voorhaven voor schepen uit Schagen. In 1494 wordt geschreven dat Schagen onder meer 12 rijnschepen bezat, die alle dagen van "Colhorn, daar haar haven is, te zeewaarts of ende toe voeren met boter en kaas, tot Deventer en brachten wederomme hout, zout, turf en rogge meeterug" (Gerritsen, 1989). Op de kaart van Christiaan Sgroten uit de Brusselse atlas van 1573 komt de naam 'Colhorn' voor als een buiten de West-Friese Omringdijk gelegen stuk land als 'waardgrond', dat zich uitstrekt van Keins tot aan de ondergelopen groetgronden (voormalige Herenkoog). Op een andere kaart worden de groetgronden 'Liutgens gat' genoemd. De kaart van Joost Jansz Beeldsnyder uit 1575 toont niet de eerder De kaart van de 'Braeckges ende Sijgerijdt' in de bannen van Winkel, in 1637 door Geleijn Pietersz. Clooster getekend. De aan het water grenzende dijk is de huidige Westfriesedijk. Links ligt Kolhorn. Het daar in de hoek van de dijk gelegen buitendijks land heet 'de Tjarde'. Waar de bootjes varen is nu de Groetpolder. Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 26