I Caense -24- Ten noorden van de weg ligt de Westergraftvaart of Mient, mogelijk een oude veenrivier die het overtollige water van Schagen via Barsingerhom naar Kolhorn afvoerde. Het dorp ligt op een rug die ruim een meter boven de omgeving uitsteekt. Het hoogteverschil wordt nog vergroot door enkele terpen in het dorp. Door de ten noorden van Schagen en Barsingerhom gelegen wadvlakte liep een veenrivier de Gouw, die eveneens richting Kolhorn liep. Hier ligt nu het kanaal Schagen-Kolhorn dat in 1936 werd aangelegd. De Hoogsloot en de Weeresloot vormden zijrivieren van de Leets en kwamen bij elkaar via de Kromme Gouw ten zuiden van Kolhorn. Het gebied rond Kolhorn was al in de vroege middeleeuwen belangrijk voor de ontwatering van het zuidelijk en westelijk gelegen gebied van de Schager- en Niedorperkogge. Westfriese Omringdijk en Herenkoog etrttrsalutt uunent Oudeniedo De dijken om West-Friesland werden kort voor 1248 verbonden. De hierdoor ontstane West-Friese Omringdijk is later nog diverse keren doorgebroken. Het noordelijk trace van deze dijk lag in de 13e eeuw meer noordoostelijk dan thans, namelijk in de Wieringermeer (Beenakker, 1988). Waar nu de Groetpolder ligt, lag in de middeleeuwen de polder Herenkoog. Kolhorn bestond nog niet. Er lagen in de Herenkoog twee watertochten, namelijk in het oostelijk deel de Wisene (nu De Niedorperkogge omstreeks 1300 met rechts boven de Herencoech op de plaats waar nu de Groetpolder ligt en het zuidelijk deel van de Waardpolder. (Kaart van Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier.) Historisch Niedorp, informatiehlad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 24