-21- 4 De Nutsverenigingen zijn intussen verdwenen. Men is niet meer van plan een avondje uit te trekken voor wat kennisverrijking. Het internet lijkt deze plaats vrijwel volledig te hebben overgenomen. Van de bibliotheken kan men dat helaas niet zeggen, ook al is die in Niedorp elke dag van 8.00 uur tot 20.00 uur met de eigen lidmaatschapskaart te openen. De e-readers hebben in onze tijd het echte boek al voor een belangrijk deel uit de markt geprezen. Misschien voor een bepaalde groep wel de meest onrustbarende ontwikkeling. De boekhandel heeft het zwaar tot zeer zwaar. Faillissementen volgen elkaar op. Zowel bij de kleine zelfstandige boekhandels als bij de grote ketens als Selexys, De Slegte en vervolgens Polare. Men moet eigenlijk blij zijn als het dorp nog een eigen boekhandel heeft, zoals Julius in Nieuwe Niedorp. Ik zou heel graag zien dat men daar een beetje rekening mee houdt en niet al te gemakkelijk overgaat op een internetbedrijf als de veelvraat bol.com (waar je toch voor een boek al gauw de verzendkosten moet betalen). Het gedenkmonument voor Anton Remmers, de Wat de huidige inburgeringscursussen oprichter van de eerste moedermavo. betreft is de vrijblijvendheid grotendeels Die zogenaamde griffioen, een fabeldier, sierde verdwenen. Als een buitenlander langere oorspronkehjk de gevel. Indertijd was het usance dat t t kunstenaars een kunstwerk voor een nieuw openbaar tijd in ons land wenst te wonen moet hij gebouw mochten maken zo'n cursus volgen en een daaropvolgend examen afleggen. Maar dat geldt niet voor mensen uit de Europese Unie, uit Zwitserland en -vreemd genoeg- Turkije. Of dat laatstgenoemde land spoedig deel mag uitmaken van Europa is zeer de vraag. De dr. Ariensschool in Middenmeer is, na de nodige fusies, afgebroken. Het gebouw had geen noemenswaardige architectonische pretenties, afgezien van een geabstraheerde griffioen als bijzondere gevelversiering en leek eigenlijk tamelijk veel op de voormalige basisschool De Zwerm in Winkel. De bekende utiliteitsbouw van na de oorlog. Nieuwe Niedorp, voorjaar 2014 Literatuur: De Canon van het Onderwijs door Emma Los Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 21