-17- 1-veldnaam Zoutkaag, 16eeeuw. 2-veldnaam Bronland, 17e eeuw. 3-Zoutkaagweg, in de 16e eeuw nog Winterwech genaamd. 4-landerijen in eigendom van het Alkmaarse klooster 'Maria van Nazareth', 16eeeuw. 5-eendenkooi, 17eeeuw. 6-veldnaam Bronslootbos, 17e eeuw. 7-voormalige Zoutkaagmolen. 8-water de Cromme Gouw. 9-kanaal Alkmaar-Kolhorn (1934) 10-percelen land bij de Zoutkaag die dikwijls beschreven werden als 'zijnde gelegen in de Zoutkaag'. -de gearceerde strook langs de Cromme Gouw is onderzocht met metaaldetectors. -de vierkantjes stellen boringen voor, uitgevoerd door de archeologische werkgroep Schagen. A-boerderij gebouwd circa 1870. B-boerderij gebouwd na 1920. Door de eeuwen heen wordt met de naam Zoutkaag een groter gebied bedoeld dan de veldnaam in oorspronkelijke omvang is geweest (1). Volgens een resolutie uit het jaar 1594 vormde de Zoutkaag een eigen waterschap binnen de Weerepolder. In 1851 is de beschrijving van de Zoutkaag: 'onbehuisd polderland van (slechts) 27 bunder, gelegen binnen de Weerepolder tussen de vogelkooi (5) en de watermolen (7)'. Tien jaar na de opgraving van 1842 zou de waterbron nog in het land aanwezig zijn geweest. Uit een krantenartikel van augustus 1921 is op te maken dat de put toen niet meer in gebruik was. De droge warme zomer van dat jaar gaf een drinkwatertekort waardoor er regionaal onderzoek werd gedaan naar de waterkwaliteit in gasbronnen. A1 het water uit de onderzochte gasbronnen werd echter afgekeurd voor gebruik als drinkwater, behalve bij een gasbron, gelegen in de Zoutkaag; toeval of niet. Op basis van hoogte- en verkavelingskaarten, luchtfoto's, archiefstukken en navraag bij (oud-)bewoners, heeft de werkgroep Schagen een paar boringen gedaan. Gelijk het met metaaldetector onderzochte terrein, brachten ook de boringen geen resultaat. De waterput is daarmee nog niet boven water. Nieuwe Niedorp, najaar 2013. Wordt vervolgd Historisch Niedorp, informatieblad 2014 nr. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2014 | | pagina 17