weer op in de Niedorpen en Winkel. Een van deze zoons, ook weer een Pieter, begint opnieuw de zaadhandel. 2. Pieter Brugman Pzn jr. werd geboren te Wognum in 1797 en is overleden in 1890 in Den Helder. Hij woonde vanaf 1830 in Winkel en was tuinman en koopman in tuinzaden. Deze Pieter had dus een minder goede start dan zijn vader, die onder andere door zijn malle 'coopmanschappen en dronken drinken' het familiekapitaal er doorgejaagd had. Ook kwam zijn vader, Pieter sr., vroeg te overlijden. Pieter jr. was toen bijna elf jaar oud. Dat betekende dat zijn moeder, Aaltje Kort, met vier jonge kinderen achterblijft en wordt onderhouden door de armenvoogden. Op zijn dertiende moest Pieter aan het werk in een dienst. Dat betekende hard werken en weinig verdienen. Hij trouwt op 25 april 1830 te Winkel en gaat daar dan zeer waarschijnlijk ook wonen, want negen maanden later wordt daar zijn eerste dochter, Aaltje geboren. In 1850 koopt hij een huis met erf en tuin op de plaats waar nu de dorpskruidenier Peter Otjes woont, recht tegenover ons huidige pand, Dorpsstraat 35. Na zijn overlijden in 1890 wordt het huis in het openbaar verkocht. In 1880, tien jaar voor zijn overlijden, schrijft hij een uitgebreide terugblik op rijm, een zogenoemd 'Momentomarum' met als inleiding: Opvallend in dit verhaal is mijns inziens dat hij zijn vader beschrijft als een goed huisvader. Vader was dan wel geen harde werker, maar kwam met (zaad)handel redelijk aan de kost en zorgde tot zijn dood goed voor vrouw en kinderen. Hij liet ze echter niets na. Het gepleegde misdrijf wordt gebagatelliseerd. 'Om moord of diefstal! Neen! Hij had een Jood geslagen.' Uit het doopboek van de hervormde kerk in Wognum Een korte schets van mijn eigen leven, In mijn drie en tachtigste gesteld, Om mijn kinderen tot nagedachtenis te geven In plaats van een groote som geld Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 9