J _i huidige oppervlak en is grotendeels onder het asfalt van de Zuiderweg te vinden. Over het gehele terrein lagen restanten van gebruiksvoorwerpen, voornamelijk verwijzende naar het cafe door de eeuwen heen, zoals glaswerk, aardewerk, pijpenkoppen, enkele muntjes en natuurlijk bierflesdoppen. Het merendeel van het aardewerk dateerde uit de 16e eeuw. Naast een enkele kogelpotscherf uit de 14e eeuw en een bezemstuiver uit de 18e eeuw tussen de te verwachten vondsten, gaf de bouwput nog een verrassing. Twee 30 cm dikke muren toebehorende aan een andere stenen kamer of stenen huis. Een tweede stenen kamer Vanaf 60 cm diepte werden twee buitenmuren aangetroffen, evenwijdig aan elkaar op een onderlinge afstand van 7 meter, met een dikte van ruim 30 cm. Op dezelfde diepte was tussen de twee muren een gedeelte van een - met gele ijsselsteentjes bedekte - huisvloer aanwezig. De ijsselsteentjes waren op ongebruikelijke wijze met de brede zijde op de klei gelegd in plaats van op z'n kant. Hierdoor waren er minder stenen nodig voor de vloer maar werd het loopvlak wel zwakker. De situatieschets laat de ligging van de muren ten opzichte van de kapsalon zien. De muren zijn hier in verhouding groter getekend om het steenverband zichtbaar te maken. Het fundament is niet opgegraven, maar kan tot een diepte van meer dan 1 meter onder het huidige maaiveld zijn doorgelopen met een breedte van 80+ cm. Maar wie was de bewoner of eigenaar van dit 'zwaar' stenen huis? Een huis met dergelijke muren geeft de indruk dat dit op enigerlei wijze verdedigd moest worden. Uit de steensoort en het formaat kon worden vastgesteld dat het huis in de 16e eeuw is gebouwd. Een latere 17L eeuwse akte (1659) vermeldt de naam 'Jan Jongensz' als eigenaar van het perceel. Onzeker is of het stenen huis in de 17e eeuw nog wel aanwezig was. Het huis is in ieder geval voor de bouw van de 18e eeuwse kolfbaan verdwenen. Een der muren van het huis loopt namelijk onder de kolfbaanfundering door. Mogelijk dat de archieven in de toekomst meer hierover vertellen Ten slotte werd tijdens het grondwerk voor de aanleg van het fraai bestrate plein nog de 19e eeuwse waterput van het oude raadhuis gevonden. bronnen: AWN - werkgroep Schagen Not. Alkmaar inv.214 fol.29 OR. Oude Niedorp inv.5712 fol.275 278 OR. Oude Niedorp inv.5713 fol.40 Not. Nieuwe Niedorp inv.3884 jan. 1602 genealogie fam. Schagen Alkmaar bezemsnm er lSe eeuw imuur Hfc dikte 30 cm voorgevel kapsalon niuur dikte 30 cm zuidetv/eg Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 6