huis van steen nog kostbaar, en werden de meeste woningen opgetrokken van hout met eventueel een enkele stenen muur als achterwand van de haard. Vanaf de 14e eeuw vinden we ook boerderijen met aangebouwde stenen kamer, waarbij de stenen aanbouw als - afzonderlijke - woonruimte voor de heer werd beschouwd. In Friesland gaf men een andere benaming aan zo'n stenen kamer: stins, zoals deze daar - in naam - ook heden nog te vinden zijn als voornamelijk herenboerderij of buitenverblijf. Onze regio (West-Friesland) kende ook stinsen, waarvan enkele gelegen tussen Winkel en Schagen, die reeds in de vroege 17e eeuw verdwenen. De locatie van de stenen kamer (raadhuis) te Oude Niedorp was op de hoek van de Dorpsstraat en de Zuiderweg, voorheen genoemd de Hereweg en de Zijdewind. Op bijgaande kadastrale afbeelding - van omstreeks 1820 - is het raadhuis aangegeven met een pijl, waarnaast eveneens de belendende herberg met inpandige kolfbaan is getekend. Deze 18e eeuwse kolfbaan werd na zijn afbraak herbouwd langs de Zuiderweg, achter het raadhuis, als een eenvoudig en volledig houten gebouw op een lichte stenen voeting. De kadastrale afbeelding laat tevens zien dat het kaveltje waarop het raadhuis heeft gestaan ongeveer van gelijke oppervlakte is als de twee naastliggende perceeltjes, waarvan ik een perceeltje heb voorzien van de letter H. Recentelijk is op dit perceel H een nieuwe kapperszaak gebouwd. Voor aanvang van de bouw van de kapsalon was er de gebruikelijke bouwput, waarin de archeologische werkgroep Schagen gelegenheid kreeg om een en ander in de bodem te onderzoeken. De bodemvondsten In de bouwput kwamen verschillende delen van stenen funderingen tevoorschijn toebehorende aan eerdere bouwwerken en nu grotendeels onder de kapsalon gelegen. De kern van de kapsalon - en dan voornamelijk de oostzijde van het nieuwe pand - is opgetrokken boven het achterste deel van de (oude) inpandige kolfbaan van de herberg. Van de kolfbaanfundering is ook heden nog de onderste, de eerste laag of rij stenen aanwezig, pakweg 50 cm onder het huidige maaiveld. Op de kleilaag heeft men destijds (onder de gehele lengte van de fundering) houten planken gelegd om de eerste laag stenen stabiel, horizontaal en vlak te kunnen opmetselen. De opbouw hiervan zal ergens in de 18e eeuw zijn geweest met een baanbreedte ofwel onderlinge afstand van 4 meter tussen de buitenmuren. Achter (ten zuiden van) de kolfbaan was blijkbaar een opslagplaats van diverse materialen waarin nog een stapeltje intacte leitjes werd gevonden, afkomstig van het raadhuisdak in zijn laatste gedaante. Ook van de veel latere tweede kolfbaan is het fundament teruggevonden. Dit bestond uit niet veel meer dan een diversiteit van bijeen verzamelde soorten stenen om maar enigszins een harde ondergrond te verkrijgen voor de houten buitenwanden van de baan. De fundering ligt ongeveer 40 cm onder het dorps straat I zuiderweg Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 5