De stenen kamer van Oude Niedorp door John van Lunsen De nieuwe kapperszaak Een aantal jaren geleden verdween het bekende cafe 'de Vergulde Valk' uit de kern van Oude Niedorp, na daar meer dan 400 jaar te hebben gestaan. Reeds in het jaar 1596 tapte waert Jan Willemsz het voornamelijk Haarlems bier voor zijn klanten in de herberg, toen nog genaamd 'de Valck'. Het naast de herberg gelegen en tevens aanpandige raadhuisje was tot midden 17e eeuw onlosmakelijk ver- bonden met de herberg. Het raadhuisje werd reeds in 1958 afgebroken. Tot 1652 is de herberg in handen van Dirck van Dijck, bierbrouwer van brouwerij 'de Drie Klaveren' te Haarlem, die het pand in dat jaar verkocht aan de uit Amsterdam afkomstige Samuel Loth, bierbrouwer van brouwerij 'de Drie Ruijte' te Alkmaar, Luttik Oudorp. Samuel Loth verkocht de herberg in 1659, waarna 'de Valck' - middels diverse eigenaars - zijn eigen weg ging, waar een afzonderlijk artikel aan gewijd zou kunnen worden. Het raadhuis dat hij in eigendom had verkregen door zijn huwelijk met Catharina Schagen te Alkmaar in 1647, was eveneens in handen van Samuel Loth. Catharina Schagen was een dochter van Mathijs Cornelis Schagen, die verschillende hoge bestuurlijke functies bekleedde en eigenaar was van een aanzienlijk aantal huizen en buitenverblijven in en om Alkmaar. Hoe het raadhuis in bezit van de familie Schagen is gekomen, ligt nog in de archieven verscholen. In de verkoopakte van 1659 wordt nog niet gesproken van een raadhuis, maar van een stenen kamer, verkocht aan het dorp Oude Niedorp om te gaan fungeren als Stedekamer. Het raadhuisje van Oude Niedorp Een stenen kamer De benaming stenen kamer is vrij vertaald een stenen huis. Stenen kamers zijn er vanaf de (late) middeleeuwen. Regionale bestuurders, schout, de adel of andere heren, konden zich een status als een stenen huis veroorloven. Ook in de 17e eeuw was een Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 4