t 2S1 d ad - -47- De Dijkgraven van Drechterland en de Vier Noorder Koggen klaagden dat hun bestelde wier voor onderhoud aan de dijken 'dusdanigh onbequaem gewonnen werd\ dat het wier vervuild met zand en modderige materie aan de dijk gebracht werd. Ook bleek het vuile wier veel sneller te vergaan dan het schone wier, dat vroeger werd geleverd. De Staten hadden tevens ondervonden dat de schaarsheid van wier mede werd veroorzaakt door 'het zeylen van Ael met den Elger'. Het kwam erop neer dat er een verbod werd ingesteld om in de Zuiderzee en speciaal op de hierboven aangegeven plaatsen ooit nog enige Aal of Wier met de Elger te zeilen. Dit alles op 'een poene van hondert guldens, telkens te verbeuren'. Ook de schuiten en gereedschappen werden dan verbeurd verklaard. Wierschepen uit Kolhorn in 1675 naar het gat in de dijk bij Scharwoude Begin november 1675 had de Zuiderzeekust weer eens zware storm te verduren, de zee liep op en er werd een extreem hoge waterstand gemeten en bij het zwarte kerkje van Scharwoude was de Westfriese Omringdijk niet bestand tegen het natuurgeweld. Op dezelfde plaats was in 1665 ook al eens een doorbraak ontstaan en niet behoorlijk hersteld. Een groot deel van West-Friesland tot aan de Langereisdijk liep onder water. Uiteindelijk, na veel spul en moeite is het gat gedicht en West-Friesland kwam weer boven water. Maar dat de situatie bij Scharwoude zeer nijpend was, blijkt wel uit een brief van Gecommitteerde Raden, die op 7 november 1675 vanuit Hoorn per ijlbode naar de 'Schout en de Regenten van Colhornwerd verzonden. De Raden gaven order zo veel en zo spoedig mogelijk het opgeslagen wier vanuit Kolhorn naar Scharwoude te varen om daarmee het gat te dichten. Ook diende men zo veel mogelijk wier uit zee op te vissen en de Raden vorderden alle aanwezige schepen 0- ^^2'ctL "X.-, Yp?Z' k - V C5 Z7 1V7. V' n 1 S I?/ x - -• _Zv-}* aw? t <=>-«-+r- tTvc y- De brief van Gecommitteerde Raden, die op de zevende november 1675 per ijlbode naar de Regenten van Colhorn werd gebracht. Linksonder was op het laatste moment nog een extra order aan de brief toegevoegd: 'alle de schepen omtrent uwent zijnde zult u daar toe hebben te emploijeren, zonder dat ze elders, anders toe voorwel zullen mogen worden gebruikt' Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2 ,fc "—ft" \r-A .'X. *»*V

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 47