-40- Ooggetuigen Jaap Fijnheer (1925): De laatste rit van de ouden van dagen met particuliere autobezitters, georganiseerd door de Bond voor Staatspensionering afdeling Winkel, was vermoedelijk in 1953. Ik heb deze rit als chauffeur zelf meegemaakt met de Chevrolet van mijn vader Manus. Die had daar geen zin meer in. Een gebeurtenis van het jaar ervoor was daar schuldig aan. Hij moest toen rijden aan de staart van de colonne. Piet Otjes de kruidenier reed met zijn bestelauto voor hem. In de auto van Otjes werden de versnaperingen voor onderweg vervoerd. In Haarlem was een vreemde auto tussen die twee in komen rijden. Die vreemde auto sloeg bij een zijstraat rechtsaf, vader Manus volgde hem, de rest reed rechtdoor. Hij was er dood mee verlegen. De verkeerspolitie begeleidde de chauffeur met zijn passagiers uit de benarde situatie. De 'verloren zonen' werden netjes afgeleverd op het Kopje van Bloemendaal waar de rest al mooi anzat an een koppie. Mevrouw Immetje Timmerman-Spaans (1925): De vrouwen van de bestuursleden van de plaatselijke Bond voor Staatspensionering waren ook actief betrokken bij het werk van de vereniging. Met name bij de voorbereiding van het jaarlijkse reisje van de oudjes waren wij betrokken. Wij gingen met intekenlijsten langs de huizen om geld in te zamelen. Inderdaad met intekenlijsten, dat bracht meer op dan de collectebus. Als de buren geld geven dan kunnen wij niet achterblijven, was de achterliggende gedachte. Een dag voor de reis werden de broodjes gesneden en van beleg voorzien, dezelfde avond werd de mondvoorraad in de koelcel van slager Van Zoonen opgeslagen. De volgende dag zorgden we ervoor dat het in de autobus kwam. Flip Timmerman (1929): Ik heb veel voldoening gehad van het werk dat ik heb gedaan voor de Bond voor Staatspensionering Winkel. Je moet me niet vragen hoe lang ik in het bestuur gezeten heb want dat weet ik niet meer. Ik heb alleen de busreizen van de oudjes meegemaakt. In het organiseren van zo'n reis ging de meeste tijd zitten. Afspraken maken met de busondernemer, vrijwilligers voor de begeleiding, leveranciers en restauranthouders enz. Die horecazaken werden van tevoren bezocht. We maakten afspraken over wat er aan eten en drinken op tafel zou komen, ook werden de toiletten gecontroleerd op netheid en bereikbaarheid. Ondanks de loftuitingen die we mochten ontvangen, waren er ook wel klachten. Die 'schoonheidsfoutjes' probeerden we het jaar daarop te voorkomen. Het eten in restaurant Treslong te Hillegom vonden enkele oudjes in dat jaar slecht. Het vlees was niet goed doorgebraden, het zag te rood, wellicht hadden ze het woord medium niet goed begrepen. Ook hebben we een keer gegeten bij Spaander in Volendam. De klachten die we later hoorden: de soepballetjes waren niet evenredig Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2 Jaap Fijnheer met de wimpel van de Bond voor Staatspensionering afdeling Winkel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 40