BRENGT LICHJ BON Dvoop/W/IT/ PENSION NEERING Honderd jaar ouderenzorg in Nederland en Winkel VOOR OUDEMVAM DAGEN -35- Verkiest gij rechtvaardigheid boven 'lief'-dadigheid? door Maarten Mooij Het valt niet te ontkennen: 'De actualiteit is mede aanleiding geweest tot het schrijven van dit stuk'. De betaalbaarheid van toekomstige pensioenen en de ouderenzorg is weer een politiek thema geworden. Een reden om met dit gegeven als onderwerp het verleden in te duiken. Vanaf halverwege de negentiende eeuw werd men in West-Europa zich ervan bewust dat er wat gedaan moest worden met de 'sociale kwestie'. Een begrip waarvan men zich begon af te vragen of de positie van de armen verbeterd kon worden en welke rol de overheid daarin moest innemen. Bejaardenzorg was er een onderdeel van, maar gaandeweg werd dit probleem beschouwd als een apart sociaal probleem. In 1830 leefde 80% van de ouderen in armoedige omstandigheden. Zij hadden geen inkomen meer uit arbeid, hun kinderen behoorden veelal tot de groep armen en waren niet in staat hun ouders financieel te ondersteunen. De 'oudjes' van zeventig jaren en ouder waren afhankelijk van christelijke naastenliefde of het gemeentelijk armenbestuur. Bij gratie gods kregen ze een kleine toelage, gratis medische hulp of turf voor de kachel. In 1885 werd er in het parlement voor het eerst over de oudedagsvoorziening voor arbeiders gesproken. In de troonrede van dat jaar werd gesproken over het voornemen maatregelen te nemen 'tot verzekering van het lot van oude en verminkte werklieden'. Talloze enquetes en onderzoeken volgden daarna om inzicht te krijgen in de problematiek. De gedachtegang was dat met een staatspensioen de leemte in de kosten van levensonderhoud moest worden opgevangen. Voorstanders waren sympathisanten van liberale en socialistische huize, tegenstanders de conservatieven en partijen met een godsdienstige overtuiging. De afgevaardigden in de Staten-Generaal zorgden ervoor dat er tientallen jaren geen besluiten over werden genomen. Economisch slechte jaren aan het eind van de 19c eeuw, de Eerste Wereldoorlog, de crisis van de dertiger jaren en de Tweede Wereldoorlog waren daar ook schuldig aan. Het gevolg was een buitenparlementaire reactie. Op 9 oktober 1900 werd de Bond voor Staatspensionering in Arnhem opgericht. De Bond voor Staatspensionering groeide in een betrekkelijk korte tijd uit tot een krachtige organisatie die zich vertakte in plaatselijke afdelingen, vooral in de plattelandsgemeenten. In 1902 werd een succesvolle poging gedaan een dergelijke afdeling in Winkel op te richten. Een voorlopig comite belegde op 27 augustus van dat jaar zijn eerste openbare bijeenkomst in zaal Kieft. Na de inleiding van de heer Verweij uit Aartswoud hield dominee Henri Gerard Willem Briede uit Kolhorn een lezing over het thema Een briefkaart als wervingsactie voor de Bond voor Staatspensionering Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 35