vervolg: Middeleeuwse veenontginningen -34- De Vrijheid in de Groetpolder Reconstructietekening van de bouw van de grote boerderij bij Zeewijk Het betreft hier een terrein waar zich een donkere humeuze laag uitstrekt. Deze laag, die het resultaat is van bewoning en allerlei vondsten bevat, correspondeert min of meer met een oeverwal. Op drie plaatsen op de kruin van deze oeverwal, herkenbaar aan een terreinwelving, is de cultuurlaag volledig opgenomen in de bouwvoor. Alleen op de flank is de bewoningslaag nog ongeschonden. Mogelijk bevinden zich in de ondergrond nog allerlei grondsporen. De Vereeniging in de Waardpolder Binnen dit terrein bevinden zich sporen van bewoning uit de Enkelgrafcultuur. De grondsporen uit het Neolithicum en de bijbehorende cultuurlaag waren in 2002 nog deels aanwezig. Het betreft twee locaties met een afmeting van respectievelijk 60x60 m en 60x40 m. Het aangrenzende deel van het terrein is opgegraven. Literatuur Beek, H.S.M. van der (1996). Aanvullend Archeologisch Onderzoek op twee locaties binnen het plangebied 'Windturbinepark Waardpolder'. Ginkel, E. van (1997). Bekermensen aan zee. Vissers en boeren in Noord-Holland, 4500 jaar geleden. Komen, H.E. (2002). Cultuurhistorische verkenning Waard- en Groetpolder. Rappol, M. (1994). In de bodem van Noord-Holland. Geologie en archeologie. Ven, G.P. van de (1993). Leefbaar laagland. Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland. Wiese, W.F.G. (1956). De verspreiding der archeologische gegevens van West-Friesland in verband met de morfogenese. WFON 23, (Bijlage). Wit. A. (1986). Verborgen historie in de bodem van West-Friesland. Tien jaar archeologisch onderzoek in Niedorp. WFON 53. Woltering, P.J. (1990). 'Het woiffie van SoibekarspeP. Een Laat-Neolithisch vrouwengraf te Sijbekarspel. WFON 57. Woltering, P.J. (1985). Prehistorie en Romeinse Tijd in West-Friesland. WFON 52. Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 34