-21- bekende kaart van Uitwaterende Sluizen: Ter Zijdent. Die naam is wellicht te interpreteren als Aan de zijdewind. Over welke zijdewind hebben we het dan? De Loffekijksdijk blijkt een zijkade van een betrekkelijk klein ontginningsblok en deze loopt tot aan het begin van de Zomerdijk. Deze Zomerdijk zullen we geen zijdewind noemen, omdat het geen zijkade is geweest van een ontginningsblok. Dat de Zomerdijk een belangrijke waterkering is geweest, is een andere kwestie. Met welke meren hebben we in dit gebied te maken? Met het Wogmeer en het Baarsdorpermeer, die eens een veel uitgebreidere invloed hadden dan je nu zou denken. Misschien moet men met zijn gedachten teruggaan naar de veertiende eeuw waarbij een groot deel van Noord-Holland geregeld, misschien zelfs voortdurend, onder water stond. Eigenlijk enigszins te vergelijken met Midden-Friesland, waar men nog ongelofelijk lang, ik meen tot in het begin van de vorige eeuw, met een onvoldoende afwatering zat te tobben. Talloze landerijen stonden toen lange tijd onder water. De plaatsnaam Wadway, in de buurt van de Zomerdijk, betekent weg door of over het wad. En een wad was in principe een doorwaadbare plaats. Het behoort tot de oudst bekende Nederlandse woorden. Deze wadweg moet ook nog eens gedacht worden op een Winterdijk. Een dijk die bij overstromingen langer stand moest houden dan de Zomerdijk! De Prigdijk en de Schager zijdewind De N241 met links in de bocht, grotendeels achter de bosjes, een restant van de oude Prigdijk Laten we nu terugkeren naar de noordkant van de Niedorper zijdewind. Als we daar goed naar de kavels kijken lijkt het alsof de zijdewind uit de ontginningstijd nog wat doorloopt langs de Prigdijk. Ook daar is nog een stukje van een 'mogelijke' zijdewind te ervaren. En wel waar de N241 in een flauwe bocht loopt. Daar is met weinig moeite een oud stukje dijk zichtbaar. Dit bochtje, deels begroeid met boompjes en Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 21