-18- nog steeds enigszins boven het drooggelegde land uitsteken. Henk Komen heeft daar in zijn boeken over de Heerhugowaard de nodige aandacht aan besteed. Restanten Als we de Niedorper zijdewind laten aanvangen bij de knik met de Tolkerdijk, kunnen we ons afvragen waar ons oude dijkje anno 2013 nog te zien is en niet onder het talud van de N241 is verdwenen. Of straks alsnog onder die agrarische parallelweg die nog moet worden aangelegd. Om te beginnen zien we een klein gedeelte bij twee boerderijen waarvan er een De Vennik heet. (Erachter liggen de zogenoemde Venniker landen langs de Tolkerdijk). Bij die boerderij is men er niet op gesteld dat er door Jan en alleman gebruik wordt gemaakt van 4hun' voormalige dijkweggetje. Wie bloemen wil aanschaffen bij de buren moet zijn auto maar naast de weg parkeren of gewoon hun erf op rijden. Dan ziet men ongetwijfeld het witte verbodsbord met de rode rand. Het eertijds openbare weggetje is priveterrein geworden. Een oud stukje zijdewind bij de Vennik Aan de noordkant van het dorpje Zijdewind blijkt de oude weg duidelijk opgenomen in het fietspad. Een auto mag hier niet meer inrijden. Dat mag pas gebeuren op de plaats waar vroeger de hervormde Zijdenskerk heeft gestaan die nog heel lang als koeienstal heeft dienstgedaan. Hij werd daarom de Koeienkerk genoemd. Via twee rotondes rijdt men het dorp in. Het ligt volledig op de zijdewind die daar ooit heel bewust lijkt aangelegd op een rij aaneensluitende meerwallen (een soort oeverwallen). Dat is vreemd, omdat deze meerwallen uit de tijd lijken te stammen dat het land ten westen van de zijdewind al behoorlijk onder water stond. Dat lijkt volledig strijdig met het idee dat het allemaal nog onder het veen moet hebben gelegen. Deze zijdewind (als ik hem toch maar zo mag noemen) zou dus best uit de tijd 'na' de grote Historisch Niedorp, informatiehlad 2013 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 18