-16- het moeraswater. En nog wel aan beide zijden. Die Willenser Zuwe en Vinkeveense Zuwe zijn in elk geval mooie voorbeelden van de zijkaden van een ontginningsblok. Van Zittend tot Seitwende Bij Binnenwijzend in Noord-Holland komen we de naam Zittend tegen, ook een uiterst vreemde verbastering van zijdewind, maar wel typisch een zijkade van een ontginningsblok. In Groningen ontmoeten we nog Zuidwending, gelegen tussen Veendam en Nieuwe Pekela. Dat wijst duidelijk op een verkeerde interpretatie. En in Gelderland trelfen we tussen Ruurlo en Lichtenvoorde het plaatsje Zieuwent. Nog enigszins herkenbaar. We zouden nog allerlei namen die afgeleid zijn van zijdewinden kunnen verwachten als zijdijken van onze grote rivieren, maar er is mij slechts een enkele bekend. Zo hebben we de Zuwedijk bij de Lek vlak bij Culemborg. Bij alle mogelijke ontginningen hebben ze een rol gespeeld in het tegenhouden van ongewenst water uit aanpalende gebieden, maar de term 'zijkade' heeft het waarschijnlijk daarna al vroeg gewonnen. En dat heeft dan op den duur het eerste deel, dat 'zij' verloren, zodat er slechts een kade overblijft. In Noord-Duitsland vinden we Seitwendes. Bijvoorbeeld op het schiereiland Eiderstedt, iets ten zuiden van de grens met Denemarken, bij het riviertje de Eider dat uitloopt in de Waddenzee. Even voor de verandering een zijsprongetje via het internet: In de 16e en \T eeuw vluchtten aardig wat van onze Friezen met eigen godsdienstige opvattingen die kant op. Zo hebben de mennonieten (doopsgezinden) uit Groningen zich op Eiderstedt letterlijk voorbeeldig met veeteelt beziggehouden waardoor de eenzijdige teelt van ossen grotendeels werd verlaten en zelfs de plaatselijke taal door hen merkbaar werd bei'nvloed. Gezien de nare voorgeschiedenis van de doopsgezinden mag daar af en toe wel iets positiefs aan worden toegevoegd. Nogmaals de wuivers In mijn vorige artikel over de wuivers tussen Opmeer en Aartswoud is een vergissing gemaakt bij de naam Slikkerige Wuiver. We moeten hier niet denken aan de Korte Wuiver (aan de zuidkant van Aartswoud), maar aan de verbinding tussen Aartswoud en de Dijkbuurt, de meest noordelijke wuiver. Hoe moet men zich bij Hoogwoud de ontginning voorstellen? Niet in relatief kleine blokken, maar als een groot geheel, met ongeveer dezelfde breedte als het Niedorper blok bij de Langereis. Men kan de Korte Wuiver doortrekken naar de Mienakker, die dus ook als een echte zijdewind heeft dienst gedaan. De Opmeerder Wuiver is door te trekken langs de bannegrens tot aan de Lagehoek(dijk) om daarlangs verder te lopen tot aan de Korte Langereis. Dat betekent dat men ook daar, dwars door het weidegebied, ooit een zijdewind als zijkade heeft gehad. Het Historisch Niedorp, informatieblad 2013 nr. 2 Mienjdd^ zijdewind Hoog»ouder blok ^CdeGiaafweg 'yjuWeI

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2013 | | pagina 16